EDUKACJA FARMACEUTY

autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Opieka farmaceutyczna: Geriatria

10 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Opieka farmaceutyczna - Geriatria
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy

7 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy
autor farmacja.pl / Nov 23, 2016

Farmakoterapia bólu

8 punktów twardych do zdobycia w szkoleniu: Farmakoterapia bólu

Jak wycenić lek recepturowy zawierający etanol i nalewkę?

Odpowiedzi na wątpliwości farmaceutów udzieliła Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Wyjaśnienie zostało oparte o wykładnię literalną i celowościową wydanego na podstawie art. 6 ust.

Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF?

Proceder sprzedawania przez aptekę leków bez wymaganej recepty, został odkryty podczas planowej kontroli Inspekcji Farmaceutycznej.

Szpitalne apteki balansują na krawędzi

Takie wnioski płyną z raportu "Polityka lekowa i zarządzanie ryzykiem operacyjnym w szpitalach". Blisko jedna czwarta placówek przyznaje, że ich zapas leków nie przekracza zapotrzebowania na 3-7 dni.

Minister Zdrowia przyznaje farmaceutom prawo do stosowania klauzuli sumienia

Na początku października Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał list do Ministra Zdrowia, dotyczący powstawania aptek nieprowadzących sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumi

Faktura w aptece

Faktura to rodzaj dokumentu sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonej transakcji. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

Zaprzestanie prowadzenia reklamy w 11 aptekach spowoduje nieodwracalne szkody?

Wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji Inspekcji farmaceutycznej stały się w ostatnim czasie stałą praktyką właścicieli aptek, karanych za działania niezgodne z prawem.

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj