1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne | farmacja.pl

1119 przypadków ciąż po zażyciu ellaOne

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-02-23 11:57:41 /

Firma Laboratoire HRA Pharma poinformowała, że odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Dane te są konsekwencją porejestracyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii preparatem.

EllaOne to produkt antykoncepcji awaryjnej, wskazany do stosowania w przypadkach nagłych w ciągu 120 godzin po stosunku płciowym bez zabezpieczenia lub jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Na początku 2015 r. w krajach UE tabletka uzyskała kategorię dostępności OTC, jednak polska regulacja w randze Ustawy z dnia 25 maja 2017 r., automatycznie nadała ellaOne, jak również wszystkim produktom leczniczych, które w swoim ChPL przewidują zastosowanie w antykoncepcji, kategorię dostępności Rp.
Pomimo, że preparat istotnie zmniejsza ryzyko zajścia w ciążę (z 5,5 do 0,9% w przypadku przyjęcia w ciągu pierwszych 24 godzin), to jednak nie zapobiega ciążom we wszystkich przypadkach. Dlatego, od momentu wprowadzenia produktu do obrotu, prowadzony jest rejestr ciąż, w celu ułatwienia gromadzenia informacji nt. ciąż u kobiet narażonych na działanie ellaOne. Był to wymóg konieczny ze strony Europejskiej Agencji Leków, która przyznając preparatowi kategorię OTC zażądała kontynuacji prowadzenia rejestru ciąż i rozszerzenia go na wszystkich pracowników służby zdrowia sprawujących opiekę nad kobietami w ciąży.

Uwzględniając dane, zgromadzone do tej pory w ramach prowadzonego rejestru ciąż oraz nadzory postmarketingowego, odnotowano 1119 przypadków ciąż u kobiet przyjmujących ellaOne. Zebrane dane są pozytywne w zakresie bezpieczeństwa i wyników ciąży.

Źródło: URPL

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj