REKLAMA
Autor: Emilia Krupa Opublikowano: 18 października 2018

13 najdziwniejszych terapii w historii

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym. Nic więc dziwnego, że gdy nad Europą zawisła groza epidemii Czarnej Śmierci, ludzie i medycy zaczęli chwytać się wszelkich sposobów ratunku. Równie zadziwiających terapii w naszej historii nie brakuje…

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Medycyna skrywa na swoich kartach wiele sekretów oraz dziwnych zdarzeń. Mnóstwo odkryć dokonało się dzięki zupełnemu przypadkowi. Dobrze znana jest choćby historia odkrycia penicyliny przez Alexandra Fleminga. Gdzie byśmy dziś byli, gdyby nie przypadek oraz pomysłowość dawnych pokoleń, która pchała ludzi do obalania mitów? Oto kilka zamierzchłych terapii, które z pozoru mogą wydawać się śmieszne, ale nie każda z nich była całkowicie pozbawiona sensu, niektóre z czasem doprowadziły do poważnych odkryć naukowych.

1. Trepanacja czaszki

Obecna medycyna jest na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, ale wiele współczesnych metod leczenia pochodzi z odległych czasów. Już 7 000 lat temu stosowano zabieg zwany trepanacją. Polega on na wykonaniu otworu w czaszce, w celu osiągnięcia efektów terapeutycznych – współcześnie najczęściej zmniejszenia obrzęku mózgu. Niejasne są przyczyny, dla których rozpoczęto stosowanie tego zabiegu, ale podejrzewa się, że mogły to być kwestie rytualne. W niektórych kulturach wierzono, że zabiegi dokonywane wokół czaszki mają na celu uwolnienie chorego od złych duchów, a nawet od chorób psychicznych. To tylko jedna z wielu teorii. Fakty są jednak takie, iż w Peru, Egipcie oraz na innych terenach zamieszkiwanych przez antyczne kultury, odnajduje się czaszki noszące znamiona trepanacji i co ciekawe, w wielu przypadkach pacjenci przeżywali po zabiegu znaczną ilość czasu.

2. Lewatywa

Historia lewatywy jest równie stara jak historia trepanacji czaszki. Istnieje pewna teoria pochodząca ze starożytnego Egiptu, według niej bóg Ozyrys obserwował świętego ptaka Ibisa, który w rytuałach higienicznych wstrzykiwał sobie wodę w odbyt przy pomocy swojego dzioba. Tak oto bóg Ozyrys przekazał ludziom istotność lewatywy jako zabiegu terapeutyczno – higienicznego. Lewatywy stosował między innymi Hipokrates u swych podopiecznych, podając im wlewki z roztworów soli, miodu i ziół. Moda na lewatywy powraca niczym bumerang. Po czasach antycznych ponownie stały się modne w XVII oraz XIX wieku. W tamtych czasach stosowano mieszanki wody, ziół, sody oczyszczonej, mydła, kawy, otrąb, miodu. U niższych stanem lewatywa służyła głównie jako środek przeciw zaparciom. W wyższych sferach wlewy były, a może nadal są stosowane w celach kosmetycznych, jako środek „oczyszczający organizm z toksyn”. Dość by rzec, że praktykował je sam Ludwik XIV, a plotka głosi, że przeszedł ich ponad 2000 tysiące.

3. Arszenik

Podobnie jak lewatywa i trepanacja, także arszenik jest znany od czasów starożytnych. Znano go w czasach antycznej medycyny chińskiej jako Pi Shuang. W czasach starożytnych podawany jako środek poronny. Nieco później, w okolicach XIX i XX wieku popularny był płyn Fowlera, stosowany na malarię oraz choroby skóry czy syfilis. Innym płynem zawierającym arszenik był roztwór Donovana, wykorzystywany w leczeniu artretyzmu. W epoce wiktoriańskiej pochodne arszeniku znajdowały się w kosmetykach, zaś w krajach arabskich popularna była depilacja przy pomocy wodorotlenku wapnia i orpimentu, czyli soli arsenu. Problemem kosmetycznego wykorzystywania związków arsenu była jego znaczna toksyczność przy długotrwałym stosowaniu. W czasach nowożytnych sól arsenu dodawano do farb. Obecnie arsen znajduje się na liście związków rakotwórczych.

4. Olej z węża

Obecnie angielski zwrot „Snake oil”, to pewnego rodzaju eufemizm oznaczający szarlatańskie metody leczenia. Zastosowanie oleju z węża sięga czasów dawnej medycyny chińskiej, gdy wykorzystywano olejowy wyciąg pozyskany z węża chińskiego w celu łagodzenia bólów stawów. Jak to z medycyną chińską bywa – wiele metod graniczących z szarlatanerią, w dalszym ciągu jest stosowanych leczniczo i tak jest też z olejem wężowym. W Ameryce medykament pojawił się w czasach budowy Kolei Transkontynentalnej, przywleczony prawdopodobnie wraz ze zwyczajami ludności napływowej pochodzenia chińskiego. Świadczyć o tym może fakt, iż podczas ciężkiej pracy fizycznej na budowie kolei, robotnicy doznawali urazów i cierpieli na różnego rodzaju bóle i w takich przypadkach stosowany był w tamtych czasach ów olej. Współczesna nauka potwierdziła, iż wąż w swych tkankach posiada spore ilości kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz kwasy omega-3 o dobrych właściwościach przeciwzapalnych. Ocenę skuteczności tego dziwnego specyfiku pozostawiam subiektywnemu poglądowi Czytelników.

Strony

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz