150 tys. zł premii za sprzedaż leków | farmacja.pl

150 tys. zł premii za sprzedaż leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-27 10:56:23 /

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał przedstawicielce firmy farmaceutycznej rację i nakazał zapłatę jej pracodawcy ponad 110 000 zł premii za wyniki sprzedażowe. W sumie kobieta otrzymała 150 000 zł nagrody.

Przedstawicielka firmy farmaceutycznej zajmująca się sprzedażą leków do aptek, złożyła w połowie 2015 roku pozew przeciwko swojemu pracodawcy wnosząc o zasądzenie na jej rzecz kwoty 114.132 złotych tytułem premii za realizację planu sprzedażowego oraz za zamówienia do sieci aptek w okresie cyklu kwartalnego za pierwszy kwartał 2013 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 czerwca 2013 roku.

Twierdziła ona, że pracodawca niesłusznie zaniżył należną jej premię do 40 000 złotych, ponieważ zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania za realizację planu sprzedażowego w okresie pierwszego kwartału 2013 roku wypracowała kwotę 141 835 złotych w związku ze zrealizowaniem 133,85% celu sprzedażowego (targetu) za leki z grupy A oraz 174,06% celu sprzedażowego (targetu) za leki z grupy B. Przedstawicielka wyjaśniła, że we wskazanym okresie zrealizowała nadto zamówienia do dwóch sieci aptek i o łącznej wartości 245 919 złotych, co uprawnia ją do uzyskania premii w wysokości 5% wartości tego zamówienia, a więc kwoty 12.296 złotych.
Firma farmaceutyczna żądała oddalenia powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazała, że powódka nie spełniła ogólnofirmowego warunku przyznania premii – osiągnięcia przez pozwaną spółkę wyniku finansowego nie mniejszego niż 90% założonego celu, ponieważ w pierwszym kwartale 2013 roku zrealizowano jedynie 74% tego celu. Pozwana firma podała, że w przypadku nieosiągnięcia tego celu cykliczne premie nie były wypłacane żadnym pracownikom. Podniosła, że dysponując pewnym budżetem zdecydowała się na przyznanie powódce kwoty 40 000 złotych tytułem nagrody uznaniowej za ogólne efekty działań i pracy w danym kwartale.

Sąd uznał jednak, że powódka spełniła warunki do przyznania premii za pierwszy kwartał 2013 roku i zasądził od strony pozwanej na jej rzecz kwotę stanowiącą różnicę między należną (150 948 złotych) a wypłaconą jej kwotą (40 000 złotych). Dodatkowo firma musi oddać byłej pracownicy jeszcze 10 585,51 złotych kosztów sądowych.

Wyrok póki co jest nieprawomocny. Szczegóły orzeczenia można znaleźć na portalu orzeczeń sądów powszechnych

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj