1500 aptek czeka na zamknięcie? | farmacja.pl

1500 aptek czeka na zamknięcie?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-06 09:50:00 /

Dwanaście na dwanaście wyroków wydanych w ostatnich miesiącach w sprawie naruszenia przepisów antykoncentracyjnych było korzystnych dla głównego inspektora farmaceutycznego (GIF) i występującej jako strona Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA). Apteki przekraczające próg 1 proc. udziału w województwie powinny być zamykane. Takich placówek jest w Polsce ponad 1500...

W orzeczeniu z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 2907/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej ze spółek na decyzję GIF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podobne orzeczenia stołeczny WSA wydał w sprawie skargi innych spółek, m.in. w orzeczeniu z 28 marca 2017 r. (VI SA/Wa 1942/16) czy z 24 maja 2017 r. (VI SA/Wa 2581/16). Sąd przychylił się do argumentacji GIF o przekroczeniu przez spółki 1 proc. aptek w województwie. Spółki odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego - czytamy w Rzeczpospolitej.

– Liczymy na to, że argumentacja podniesiona przez WSA zostanie podtrzymana, a zezwolenie cofnięte wszystkim spółkom, które odwoływały się od decyzji GIF – mówi Paweł Trzciński, rzecznik GIF. A wiceprezes NRA Marek Tomków dodaje, że przepisy antykoncentracyjne łamie obecnie w Polsce ponad 1500 aptek ze wszystkich 15 tys., czyli 10 proc.

I że choć obowiązująca od 25 czerwca nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne, zwana „apteką dla aptekarza", przeciwdziała tego rodzaju patologiom, wciąż toczą się sprawy dotyczące kilkunastu ostatnich lat.
Już w 2004 roku odpowiadając na interpelację poselską nr 7885, Ministerstwo Zdrowia przyznało, że jeśli spółka posiada więcej niż dozwolony 1 proc. aptek na terenie województwa, łamie przepisy antykoncentracyjne. Ówczesny wiceminister zdrowia Rafał Niżankowski jasno określił, że bez względu na sposób, w jaki doszło do przejęcia aptek – w drodze wykupienia udziałów w spółce prowadzącej apteki, w drodze skupu jej akcji czy w wyniku zakupu całej spółki – wojewódzki inspektorat farmaceutyczny zobowiązany jest do cofnięcia zezwolenia.

– Przez kilkanaście lat sieci nic sobie nie robiły i z przepisów antykoncentracyjnych, i z odpowiedzi na interpelację poselską. Proceder zakwestionował dopiero w 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny, nakazując inspektorom wojewódzkim egzekwowanie prawa i sprzeciwiając się koncentracji aptek. Obecne orzeczenia to konsekwencja tych wytycznych – mówi Marek Tomków.

Więcej na ten temat na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj