REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 11 października 2018

5 najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce

REKLAMA

Sytuacja w naszym kraju nadal zdecydowanie odbiega od średniej dla całej Unii Europejskiej.

Liczebność ludności w naszym kraju wykazywała do roku 2016 tendencję spadkową (zarówno w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego jak i w konsekwencji emigracji Polaków do innych krajów). Dane z 2016 roku mówią o 38 437 tys. osób tworzących polskie społeczeństwo, z czego 51,6% stanowiły kobiety (co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet).Istotnym kryterium mającym znaczący wpływ na powyższe dane są wskaźniki umieralności, które wyraźnie pokazują, że sytuacja w naszym kraju nadal zdecydowanie odbiega od średniej dla całej Unii Europejskiej. Dla zobrazowania średnia długość życia polskich mężczyzn jest na poziomie, który odpowiada stanowi dla Europy sprzed 15 lat (w kontekście kobiet różnica ta wynosi mniej, bo „tylko” 9 lat). Co zatem odpowiada za taką a nie inną sytuację? Jakie są główne przyczyny zgonów w Polsce? Czy farmakoterapie popularnych schorzeń są wystarczające, aby wskaźniki śmiertelności zaczęły spadać? Oto 5 najważniejszych przyczyn umieralności Polaków.

1. CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Bezsprzecznie główną przyczyną zgonów mieszkańców naszego kraju są choroby układu krążenia. Intensywność tej przyczyny systematycznie spada, niemniej jednak nadal jest ona numerem 1 pod względem liczby przedwczesnych zgonów. W 2014 roku w wyniku chorób układu krążenia zmarło w Polsce 169735 osób, co stanowi blisko 45,1% wszystkich zgonów w tym okresie!
Dane statystyczne pokazują, iż bardziej narażeni na zgon w wyniku chorób układu krążenia są mieszkańcy małych miejscowości i wsi, a obciążenie tym czynnikiem w wyższym stopniu dotyczy mężczyzn aniżeli kobiet. Ciekawostką niech będzie natomiast fakt, iż Łódź jest jedynym z większych miast w Polsce, gdzie wskaźniki umieralności są większe aniżeli w małych miejscowościach i wsiach.
Szeroko pojęte określenie „chorób układu krążenia” obejmuje w głównej mierze kolejno: choroby serca, choroby naczyń mózgowych, miażdżycę.

REKLAMA

2. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Ta grupa przyczyn śmiertelności Polaków jako jedyna ze wszystkich w ostatnim okresie nie wykazuje tendencji spadkowej! Fakt ten nie napawa optymizmem, zwłaszcza, że liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych wyniosła w 2014 roku w Polsce 95565 osób, z czego 55% to mężczyźni. Wynika zatem z tego, że nowotwory złośliwe odpowiadają za 25,4% przyczyn zgonów w naszym kraju, a wraz z chorobami układu krążenia stanowią ponad 70% wszystkich przypadków! Liczba ta może szokować, zważywszy na ciągły postęp medycyny i farmacji, zarówno w zakresie leczenia jak i rozpoznawania chorób.
Do grona chorób będących składową określenia „nowotwory złośliwe” zalicza się kolejno:

REKLAMA
  • Nowotwór tchawicy, oskrzela i płuca – 24% zgonów w wyniku tej jednostki chorobowej w grupie nowotworów złośliwych
  • Nowotwór jelita grubego, odbytnicy i odbytu – 12% udział w liczbie zgonów
  • Rak sutka („rak piersi”) – 6,3% zgonów
  • Nowotwór żołądka – 5,5% przypadków
  • Rak gruczołu krokowego – 4,6%
  • Rak szyjki macicy – 1,7%.

3. PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

Przyczyną zgonów w Polsce oprócz powszechnie występujących schorzeń są także sytuacje zewnętrzne, które pociągnęły za sobą w 2014 roku 21395 osób. Liczba ta zdecydowanie nie przypomina tych z dwóch pierwszych miejsc tego zestawienia, jednak wybitnie przyjmuje wartości wyższe w stosunku do mężczyzn aniżeli do kobiet (współczynnik śmiertelności mężczyzn był 4,5x większy niż kobiet).
Jako główne składowe zewnętrznych przyczyn zgonów w naszym kraju wymienia się samobójstwa (5933 osoby w 2014 roku straciły życie w wyniku tego czynnika), upadki i wypadki komunikacyjne. Co ciekawe – wypadki komunikacyjne wbrew powszechnym opiniom zbierają „mniejsze żniwo” niż wspomniane upadki (blisko o tysiąc osób!).
Jako ciekawostkę przytoczyć można fakt, iż samobójstwa najliczniej występowały w województwie lubuskim, zaś wypadki komunikacyjne były najczęstszą przyczyną zgonów w wyniku zdarzeń zewnętrznych w województwach: świętokrzyskim i lubelskim.

4. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

Ta grupa schorzeń od lat jest na wysokim miejscu w zestawieniach przyczyn umieralności Polaków, a zważywszy na wzrastające zanieczyszczenie środowiska nie uniknione, iż w następnych latach jej udział w ogólnej liczbie zgonów będzie się zwiększał.
20371 zgonów to ogólna liczba, na którą w głównej mierze składa się 12250 przypadków zgonów osób w wyniku zapalenia płuc oraz 6438 w następstwie przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych.

5. CHOROBY UKŁADU TRAWIENIA

Wskaźnik umieralności w wyniku chorób układu trawienia należy do tych czynników, które w ostatnich latach systematycznie ulegają zmniejszeniu, co szczególnie widoczne jest w grupie mężczyzn (nadal obarczonej jednak wyższym zagrożeniem niż grupa kobiet). Najważniejszą składową grupy chorób układu trawienia są przewlekłe choroby wątroby – doskwierające najbardziej mieszkańcom województwa śląskiego i łódzkiego – 5799 osób. Do tej grupy zalicza się m.in. marskość wątroby i alkoholową chorobę wątroby.

Wyraźnie widać zatem, iż w kwestii dbania o swoje zdrowie, a także w ramach właściwego dobierania i przestrzegania farmakoterapii, nadal mamy wiele do poprawienia. Oby tylko nie było za późno!

Źródło:

  1. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2016
  2. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/zgony-wedlug-przyczyn-okreslanych-jako-garbage-codes,3,1.html

Przeczytaj też 5 najnowocześniejszych postaci leków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych