REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 3 grudnia 2018

5 najstarszych polskich aptek

Miano najstarszej apteki na świecie dzierży obecnie apteka w Dubrowniku, której początki datowane są na rok 1317! A jak to jest z naszymi polskimi aptekami? Czy aptekarstwo w Polsce rozwinęło się dużo później? Zapraszamy do lektury.

W dzisiejszych czasach każdy z nas kojarzy aptekę z mniej lub bardziej nowoczesną częścią ekspedycyjną, wypełnionym po brzegi lekami magazynem aptecznym, pomieszczeniem do sporządzania leków recepturowych, pomieszczeniami gospodarczymi czy w końcu gabinetem kierownika apteki. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż co prawda w nieco odmiennym kształcie, ale jednak apteki funkcjonowały kilka wieków temu. Aptekarze pełnili wtedy różnorodne funkcje społeczne, początkowo wywodząc się głównie ze środowiska lekarskiego.

REKLAMA
 1. APTEKA KRÓLEWSKA W TORUNIU

Ta zdecydowanie najstarsza apteka w Polsce jeszcze do niedawna nosiła zaszczytny tytuł „najstarszej i najdłużej działającej” apteki w naszym kraju. Co więcej – zaraz po aptece w Dubrowniku cieszyła się tytułem drugiej najstarszej apteki na świecie! A wszystko miało początek w 1389 roku, kiedy to aptekarz Albert, za zgodą Rady Miejskiej w Toruniu otworzył w Rynku Staromiejskim aptekę, która od 1652 roku przybrała nazwę „Królewskiej”.
Niepodważalny zabytek dziedzictwa kulturowego nie tylko samego Torunia, ale też i całej Polski został jednak nieoczekiwanie zamknięty w 2011 roku, tracąc tym samym szansę na przedłużenie piastowania zaszczytnego miejsca na podium wśród najdłużej działających aptek w Polsce i na świecie.

REKLAMA
 1. APTEKA REKTORSKA W ZAMOŚCIU

Po zamknięciu apteki Królewskiej w Toruniu to apteka w Zamościu szczyci się tytułem najstarszej i najdłużej działającej apteki w Polsce. Działalność farmaceutyczna jest w niej prowadzona nieprzerwanie od ponad 400 lat!
Twórcą apteki w rogu runku zamojskiego był Szymon Piechowicz, lekarz i ówczesny rektor Akademii Zamojskiej, który w 1609 roku otworzył aptekę w drewnianym pomieszczeniu na skraju rynku w Zamościu. W 1616 roku w tymże miejscu pobudowana została kamienica, która w tej formie przetrwała do dnia dzisiejszego.
Apteka Rektorska jak na razie szczyci się tytułem najstarszej w kraju, jednak do głosu dochodzą przesłanki z Trzebiatowa, mówiące o możliwości istnienia w tym mieście apteki starszej niż ta w Zamościu. Według władz pierwsze wzmianki o trzebiatowskiej aptece pochodzą z 1596 roku, jednak do potwierdzenia tej tezy potrzeba jeszcze sprawdzenia wielu dokumentów, o co zabiegają władze Trzebiatowa.

 1. APTEKA RADZIECKA W TORUNIU

Działająca na Starym Mieście w Toruniu apteka Radziecka jest obecnie najstarszą działającą apteką w tym mieście (po zamknięciu apteki Królewskiej). Początki jej istnienia przypadają na rok 1623, kiedy to Martin Schweizkert otworzył w budynku należącym do Rady Miasta aptekę. Blisko 20 lat później następny jej właściciel (Paul Gulden) stał się niezwykle cenionym aptekarzem, nie tylko w Toruniu, ale także na dworze królewskim.
Apteka Radziecka jako jedna z pierwszych posiadała swoje własne godło, a nazwa wprost wywodziła się z faktu, iż pierwszym miejscem jej lokalizacji był budynek, należący do Rady Miejskiej.
Obecnie apteka mieści się w narożnym budynku, a na jego fasadzie znajduje się figura Atlasa, dźwigającego kulę ziemską.

 1. APTEKA POD ZŁOTYM LWEM W TORUNIU

Kolejne miejsce również należy do apteki oferującej swoje usługi farmaceutyczne w Toruniu. Apteka Pod Złotym Lwem funkcjonuje w rogu toruńskiego rynku od 1624 roku, a więc powstała niedługo po tym, jak swoją działalność rozpoczęła apteka Radziecka. Założycielem i pierwszym jej właścicielem był Martin Bernhardt.
Nazwa apteki wywodzi się od jej godła, umieszczonego nad wejściem do lokalu aptecznego. Godłem tym jest pozłacana, drewniana rzeźba lwa, która stała się już symbolem toruńskiej apteki.
Apteka Pod Złotym Lwem działa do dziś.

 

 1. APTEKA POD BIAŁYM ORŁEM W POZNANIU

Apteka przy Starym Rynku w Poznaniu znana jest jako miejsce, na budynku którego widoczna jest figura orła, zdobiąca fasadę tego miejsca od pokoleń. Początki istnienia apteki szacuje się na rok 1493, skąd pochodzą pierwsze wzmianki o aptekarzu Vincenciusu, prowadzącym w miejscu ówczesnej apteki usługi farmaceutyczne. Następnymi właścicielami apteki w tym miejscu była rodzina Grodzickich – zamożnych handlarzy sukien i futer z rejonu Poznania.
Apteka Pod Białym Orłem klasyfikowana jest różnie w zestawieniach najstarszych aptek w Polsce, a to ze względu na przerywany charakter prowadzenia działalności, a także z racji zmiany miejsca świadczenia swych usług. Niemniej jednak Poznań również może pochwalić się jedną z najstarszych aptek w naszym kraju.

Źródła:

http://italiannawdrodze.blogspot.com/2015/03/tropem-pradziadkow-do-zamoscia.html

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cza.pl%2Fpdf%2Fcza2009-12-s18-23.pdf&pdf=true

http://www.turystyka.torun.pl/art/689/apteka-pod-zlotym-lwem.html

http://www.turystyka.torun.pl/art/453/apteka-krolewska.html

http://www.turystyka.torun.pl/art/688/apteka-radziecka.html

http://www.turystyka.torun.pl/art/90/apteki-zabytkowe.html

https://aptekapodzlotymlwem.com.pl/dwie-najstarsze-apteki-poznaniu/

http://www.trzebiatow.pl/asp/de_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=1849

http://poznan.wikia.com/wiki/Apteka_Pod_Bia%C5%82ym_Or%C5%82em

http://www.wykop.pl/ramka/3000297/torun-najstarsza-na-swiecie-apteka-zostala-zamknieta-po-622-latach-dzialalnosci/

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ