REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 7 listopada 2018

5 największych budżetów na reklamy firm farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna to przez większość roku lider, jeśli chodzi o największych reklamodawców w Polsce.

Hasło, iż „reklama jest dźwignią handlu” ma swoje solidne poparcie w faktach. Nie od dziś wiadomo, iż sprzedaż produktu reklamowanego znacząco wzrasta, a producent cieszy się tym samym większymi wpływami z jego sprzedaży. Wydawać by się mogło, iż budżety reklamowe firm farmaceutycznych będą mniejsze niż chociażby banków czy wielkich sieci handlowych. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie odwrotnie – branża farmaceutyczna to przez większość roku lider (bądź ewentualnie wicelider), jeśli chodzi o największych reklamodawców w Polsce. W zależności od okresu zmieniają się jedynie reklamowane produkty, natomiast kwoty niezmiennie… powalają!

Poniższe opracowanie przygotowane zostało na podstawie wydatków reklamowych z października 2017 roku.

REKLAMA
REKLAMA
 1. AFLOFARM

Pabianicka firma Aflofarm to zdecydowany lider wśród reklamodawców, zarówno z branży farmaceutycznej jak i z szeroko pojętej całej gospodarki. W okresie styczeń – listopad 2017 Aflofarm Polska przeznaczył na reklamę blisko 1,87 miliarda zł.!!! Drugie miejsce w zestawieniu należy do Kino Świat (firmy zajmującej się dystrybucją filmów), której budżet reklamowy w tym samym okresie był prawie 2x mniejszy („jedyne” 795 milionów zł).
Aflofarm w październiku 2017 roku wydał na reklamę swoich produktów 108,28 mln zł. Kwota ta spożytkowana została przede wszystkim na reklamę środków na przeziębienie i grypę, a także na reklamę suplementów diety.

 1. POLPHARMA

Polska firma ze Starogardu Gdańskiego w październiku 2017 roku znalazła się na II miejscu w zestawieniu największych reklamodawców wśród producentów leków i suplementów diety. Wydatki, jakie Polpharma poniosła na reklamę (zarówno w telewizji, radiu jak i prasie) wyniosły we wspomnianym okresie blisko 99 mln zł, co stanowi dla tej firmy bardzo znaczący wzrost do analogicznego okresu w 2016 roku. Co więcej – w kolejnych miesiącach Polpharma również systematycznie zwiększała wydatki na reklamę, dzięki czemu utrzymywała pozycję wicelidera zestawienia. Okres jesienno – zimowy to promocja przede wszystkim środków na przeziębienie i grypę, na kaszel oraz na katar, co w kontekście Polpharmy (posiadającej przecież szerokie portfolio wspomnianych produktów) ma swoje odzwierciedlenie w kwotach przeznaczonych na reklamę.
Starogardzka firma o pozycję wicelidera zestawienia konkuruje nieustannie z USP Zdrowie.

 1. USP ZDROWIE

USP to kolejny polski wytwórca leków (zwłaszcza z kategorii preparatów OTC), który na reklamę przeznacza znaczne środki finansowe. W październiku zeszłego roku kwota ta wyniosła 75,7 miliona zł (co i tak było spadkiem w porównaniu z październikiem 2016 roku).
USP to producent takich marek jak Apap, Ibuprom czy Gripex. I to te marki są od dłuższego czasu niekwestionowanym liderem, biorąc pod uwagę wydatki reklamowe firm na konkretny produkt. Październik to czas, kiedy największe wpływy media odnotowują dzięki reklamom środków sezonowych, w tym wypadku jest to niezmiennie Gripex. Niemniej jednak marka Apap i Ibuprom cieszy się i w tym okresie znacznym wsparciem finansowym swojego producenta.

Czytaj też: 5 najnowocześniejszych postaci leków

 1. GSK

Brytyjski gigant farmaceutyczny, pomimo potężnych budżetów jakimi dysponuje – w Polsce znajduje się poza podium firm, przeznaczających największe kwoty na reklamy swoich produktów. W październiku 2017 roku GSK wydało na reklamy w mediach blisko 55 milionów zł. Pozycję tą firma osiągnęła za sprawą jednych z najbardziej znanych w Polsce marek leków na przeziębienie, grypę i katar, tj. Theraflu, Cholinex czy Otrivin.
Co ciekawe – w zestawieniu najsilniej finansowanych marek w tym właśnie okresie, obok Ibupromu i Gripexu firmy USP na podium znalazła się marka Voltaren. Jak widać zatem GSK silnie wspiera w okresie jesienno – zimowym nie tylko preparaty na przeziębienie i grypę.

 

 1. NATUR PRODUKT

Ranking firm o największych budżetach reklamowych zamyka firma Natur Produkt (dla niektórych znana pod nazwą Zdrovit). Tak wysoka pozycja w zestawieniu może dziwić, zwłaszcza, że jeszcze niedawno wydatki przedsiębiorstwa na reklamę była znacznie poniżej tych, jakie na reklamę przeznacza konkurencja. W październiku 2017 roku Natur Produkt zasilił media kwotą prawie 38 milionów złotych, co w porównaniu z październikiem 2016 stanowi przyrost o blisko 116% !!!
Wydatki firmy na reklamę wyraźnie wzrosły w 2017 roku i nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Niekwestionowanym liderem wśród reklamowanych produktów (zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym) jest marka Molekin. Niemniej jednak również w okresie letnim Natur Produkt silnie wspomaga swoje preparaty. Dla przykładu w lipcu bieżącego roku największy budżet reklamowy należał do marki Litorsal – około 6 milionów zł, zostawiając na dalszych miejscach produkty Aflofarmu i Polpharmy. Kto wie, czy za jakiś czas nie dojdzie do kolejnych przetasowań w tym właśnie rankingu? Czas pokaże!

Źródło:

https://biotechnologia.pl/farmacja/wydatki-reklamowe-w-listopadzie-branza-farmaceutyczna-na-czele,17549

http://www.politykazdrowotna.com/35125,wydatki-na-reklamy-w-lipcu-branza-farmaceutyczna-dzieli-podium-z-branza-handlowa

https://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,51871,branza-farmaceutyczna-najwiekszym-reklamodawca-w-2017-roku.html

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najwieksi-reklamodawcy-2017-roku-polkomtel-i-natur-produkt-zdrovit-o-ponad-jedna-trzecia-wiecej-w-dol-unilever-i-lidl-top10

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz