REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 17 grudnia 2018

5 województw z największą liczbą aptek

REKLAMA

Jak zmiany związane z AdA wpływają na demografię aptek w kontekście poszczególnych województw? Które z nich mogą pochwalić się największą liczbą placówek ? Oto 5 województw z największą liczbą aptek na koniec ubiegłego roku.

25 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne, zwana popularnie „Apteką dla aptekarza”. Zgodnie z jej przepisami to farmaceuci mogą być obecnie właścicielami nowo otwieranych aptek, które w ramach geolokalizacji nie mają prawa powstawać w odległości mniejszej aniżeli 500 metrów od sąsiadujących. Dodatkowo na 1 aptekę powinno przypadać nie mniej niż 3 tysiące mieszkańców w danej gminie.
Nowe przepisy w istotny sposób wpływają na zasady funkcjonowania aptek, a także na mechanizmy sterujące ich ilością i rozmieszczeniem.

REKLAMA
  1. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Największe i jednocześnie najbardziej zamieszkałe województwo w naszym kraju to jednocześnie region o największej ilości aptek i punktów aptecznych. Ponad 5,3 miliona ludności pochwalić się mogło na koniec 2017 roku liczbą 1938 aptek i punktów aptecznych. W kontekście 13,4 tysiąca aptek i 1,3 tysiąca punktów aptecznych, zarejestrowanych na koniec ubiegłego roku w Polsce blisko 13% zlokalizowanych było właśnie na terenie województwa mazowieckiego. W przybliżeniu daje to blisko 2770 osób przypadających na 1 aptekę/punkt apteczny. W skali województwa zamyka to niejako możliwość otwierania nowych aptek. Jednakże biorąc pod uwagę konkretne gminy sytuacja może wyglądać nieco inaczej. Tym bardziej, że zmiany na rynku aptek są ciągle dość dynamiczne. Dowodem tego jest fakt, iż na koniec listopada tego roku Warszawski Inspektorat Farmaceutyczny podał, iż na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują już 1973 apteki i punkty apteczne.

REKLAMA
  1. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo, którego stolicą są Katowice zajęło na koniec 2017 roku II miejsce pod względem łącznej ilości aptek i punktów aptecznych na swoim obszarze. Pozycja ta jest zgodna z ogólną liczbą mieszkańców województwa, która wyniosła około 4,55 miliona, co uplasowało śląskie również na II pozycji w hierarchii najbardziej zaludnionych województw w kraju.
Ogólna liczba aptek i punktów aptecznych wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 roku 1636 placówek. Po przeliczeniu ilości aptek na przypadającą im liczbę mieszkańców otrzymujemy wynik w okolicach 2779. Liczba ta jest bardzo zbliżona do tej, jaką otrzymano na terenie województwa mazowieckiego.
Co ciekawe – w powyższych województwach ilość mieszkańców przypadająca na 1 aptekę/punkt apteczny jest wyższa od średniej krajowej w tym czasie, która wynosiła 2628 osób.

  1. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Trzecią lokatę zajęło województwo ze stolicą w Poznaniu – a więc województwo wielkopolskie. Ogólna liczba aptek i punktów aptecznych wyniosła w jego obrębie 1487 placówek, przy łącznej ilości mieszkańców wynoszącej prawie 3,49 miliona. Takie rozłożenie aptek względem ludności daje wynik 2346 mieszkańców, przypadających na 1 aptekę/punkt apteczny. W skali kraju była to wartość najniższa, co wskazuje na dość mocne „wysycenie” rynku aptecznego na tym terenie, przy jednoczesnym zachowaniu drugiej pozycji pod względem powierzchni województwa. W samym tylko Poznaniu po wejściu w życie nowelizacji Prawa Farmaceutycznego było tylko 7 lokalizacji, w których możliwe było otwarcie nowej apteki.

  1. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Województwo małopolskie to kolejna jednostka administracyjna naszego kraju, położona na jego południowych krańcach, w której łączna liczba aptek i punktów aptecznych jest dość wysoka. Dokładnie wyniosła ona na koniec ubiegłego roku 1292 placówki. Ilość ta zapewniła dostęp do każdej z nich średnio dla 2624 osób, co praktycznie pokrywa się ze średnią krajową w tym okresie.
Z dodatkowych ciekawych informacji przytoczyć można fakt, iż na terenie województwa małopolskiego na 1 magistra farmacji przypadało średnio 1,14 technika farmaceutycznego. Dla porównania w województwie podkarpackim liczba magistrów była znacząco niższa aniżeli techników i współczynnik ten wynosił ponad 1,64.

  1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Piąte pod względem liczby mieszkańców województwo w Polsce jest jednocześnie piątym pod względem ilości aptek i punktów aptecznych. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku łączna ilość tychże placówek wynosiła 1140. Biorąc pod uwagę zaludnienie sięgające ponad 2,9 miliona mieszkańców otrzymaliśmy współczynnik ilości przypadających osób na 1 aptekę w okolicach 2544. Dla stolicy województwa, czyli Wrocławia oznaczało to wolne 11 lokalizacji pod otwarcie nowych aptek. Widać zatem, w jak istotny sposób gęstość zaludnienia wpływa na możliwość otwierania nowych placówek. Dla porównania w Warszawie ilość takich lokalizacji po wejściu w życie „AdA” wynosiła 25 miejsc.

Powyższe zestawienie zobrazowało nam sytuację w 5 największych województwach. Na jego podstawie widać, iż w skali kraju wszystkie te województwa miały przekroczoną ilość mieszkańców, jaka przypada mogła na 1 aptekę – co de facto uniemożliwia otwieranie nowych. Sytuacja różni się w obrębie poszczególnych gmin, dlatego też rynek apteczny nadal dynamicznie ulega zmianom.

http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html#!/strona-1

http://bip.wif.waw.pl/?tree=190,Informacja%20na%20temat%20aktualnej%20liczby%20aptek

https://www.rozmiar.com/najwieksze-wojewodztwa-w-polsce.php

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22278661,apteka-dla-aptekarza-weszla-w-zycie-gdzie-sa-jeszcze-miejsca.html

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych