REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 11 września 2018

8 interakcji leków z alkoholem, które warto znać

Artykuł pochodzi z serwisu

Powszechnie wiadomo, że alkoholu nie wolno łączyć z lekami. Warto natomiast wiedzieć, że niektóre substancje lecznicze wywołują szczególnie niebezpieczne dla zdrowia interakcje. Kilka z nich omówiono w poniższym tekście.

 

REKLAMA

REKLAMA

 

 • Aspiryna i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

Leki z tej grupy należą do najczęściej przyjmowanych ksenobiotyków przez pacjentów. Są one dostępne bez recepty oraz bardzo szeroko reklamowane jako “najbezpieczniejsze” i pomocne w wielu dolegliwościach. Dlatego są przyjmowane przez pacjentów nieodpowiedzialnie i bezmyślnie. Rolą farmaceuty jest ostrzec o ewentualnych konsekwencjach wynikających ze stosowania tych leków. Połączenie alkoholu ze środkami przeciwbólowymi jest niebezpieczne dla zdrowia. Mechanizmem działania większości medykamentów tej grupy jest hamowanie cyklooksygenazy. Skutkuje to między innymi blokowanie produkcji prostaglandyn, więc następuje zmniejszenie wytwarzania śluzu co zwiększa ryzyko powstawania wrzodów. Alkohol etylowy jest substancją silnie drażniącą ściany przewodu pokarmowego, co jeszcze bardziej potęguje ten efekt. Na dodatek wiele leków, w tym właśnie przeciwbólowe, zawierające w składzie kwas acetylosalicylowy mają zdolność hamowania hormonu antydiuretycznego co prowadzi do zwiększenia stężenia alkoholu we krwi.

 

 • Warfaryna i acenokumarol

Warfaryna i acenokumarol należą do leków zmniejszających krzepliwość krwi, zaliczane są do antagonistów witaminy K. Warfarynę wykorzystuje się między innymi w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich, zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym czy we wtórnym zapobieganiu zawałowi serca. Acenokumarol zaś jest wskazany głównie w profilaktyce oraz leczeniu tętniczych i żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leki te są metabolizowane w wątrobie za pomocą izoenzymu CYP2C9, którego aktywność jest modyfikowana przez etanol. W przypadku długotrwałego spożywania alkoholu, izoenzymy są indukowane, co powoduje przyspieszenie eliminacji metabolizowanych substancji leczniczych. Sytuacja jest jednak odwrotna po jednorazowym spożyciu dużej ilości alkoholu. Na skutek konkurencji między substancjami o dostęp do izoenzymów dochodzi do wzrostu stężenia leków w surowicy krwi, co naturalną koleją rzeczy zwiększa ich toksyczność.

 

 • Nitrogliceryna

Nitrogliceryna jest często stosowana w postaci aerozolu podjęzykowego do przerywania napadów dławicy piersiowej, a także w leczeniu wspomagającym ostrą niewydolność lewokomorową. Tak więc jest używana w stanach nagłych, dlatego połączenie z alkoholem jest szczególnie niebezpieczne. Leki hipotensyjne, antagoniści wapnia, inhibitory ACE, β-adrenolityki, leki moczopędne, neuroleptyki oraz alkohol etylowy mogą nasilać działanie nitrogliceryny, powodując nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

 

 • Benzodiazepiny i barbiturany

Bardzo istotne klinicznie są interakcje alkoholu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Faktem jest, że etanol wpływa depresyjnie na OUN, tak jak leki zaliczane do grupy barbituranów, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, benzodiazepin, leków przeciwpsychotycznych, przeciwhistaminowych I generacji oraz hipotensyjnych działających centralnie. Etanol zwiększa senność, zaburzenia koncentracji i ryzyko hipotensji oraz depresji ośrodka oddechowego. Co więcej alkohol pogłębia drgawkotwórcze działanie części leków, może również prowadzić do wystąpienia objawów pozapiramidowych w czasie terapii klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi.

 

 • Paracetamol

Jest on lekiem wykazującym działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizmem działania paracetamolu jest hamowanie prostaglandyn w OUN poprzez blokowanie cyklooksygenazy COX-3. W kontekście interakcji z alkoholem etylowym bardziej istotny jest proces jego metabolizowania w wątrobie. Około 4% paracetamolu ulega biotransformacji z udziałem izoenzymu CYP2E1 do toksycznego metabolitu N-acetylo-4-benzo-chinoiminy (NAPQI). Regularne spożywanie alkoholu powoduje nasienie indukcji tego enzymu, co może przyczynić się do wzrostu stężenia metabolitu NAPQI, który nie zostaje wychwycony i zmetabolizowany przez grupy sulfhydrylowe glutationu. Aktywny NAPQI powoduje martwicę hepatocytów. Spożycie alkoholu po przyjęciu paracetamolu powoduje uniemożliwienie metabolizowania NAPQI, co niebezpiecznie zwiększa jego stężenie w wątrobie w wyniku czego może dojść do trwałego uszkodzenia tego organu.

 

 • Metronidazol

Antybiotyki to specyficzna grupa leków służąca do walki z infekcjami bakteryjnymi. Należy stosować je zgodnie z zaleceniami, do których zależy zakaz spożywania alkoholu podczas terapii. W przypadku akurat tego antybiotyku, połączenie to jest jedną z najniebezpieczniejszych interakcji alkoholu z lekiem. Metronidazol należy do substancji hamujących dehydrogenazę alkoholową,  co prowadzi do gromadzenia się toksycznego aldehydu octowego w organizmie. Rozwija się tzw. reakcja disulfiramopodobna, której objawy to rozszerzenie naczyń krwionośnych, silny ból brzucha, głowy, nudności, pocenie się, spadek ciśnienia oraz uczucie lęku.

 

 • Pochodne sulfonylomocznika

Pacjenci chorzy na cukrzycę pod wpływem nadużywania alkoholu zwiększają ryzyko rozwoju powikłań choroby. Należy do nich neuropatia, przewlekłe zapalenie trzustki oraz wystąpienie niedocukrzenia. Rozwój hipoglikemii, mogącej stanowić zagrożenie dla życia chorego, wiąże się z  hamowaniem procesu glukoneogenezy w wątrobie oraz zmniejszeniem utleniania kwasów tłuszczowych przez etanol. Zablokowanie glukoneogenezy może utrzymywać się aż kilkanaście godzin od spożycia alkoholu. Etanol zwiększa również działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych takich jak pochodne sulfonylomocznika oraz insuliny różnego rodzaju.

 

 • Sildenafil

Sex & Drugs & Rock & Roll – to nie tylko tytuł popularnego utworu muzycznego, ale zawołanie które weszło do tzw. popkultury na stałe. Cóż, z żalem należy jednak stwierdzić, że z medycznego punktu widzenia nie jest to dobre połączenie, nawet jeśli słowo “Drugs” przetłumaczymy jako “leki”. Otóż sildenafil, który można już kupić bez recepty, bardzo często łączony jest z alkoholem. Warto zatem wiedzieć, że stosując to połączenie można narazić się na utratę życia. Sildenafil należy do leków wydłużających odstęp QT w EKG. A zatem po połączeniu z etanolem mogą wystąpić epizody komorowych zaburzeń rytmu serca, takie jak wielokształtny częstoskurcz komorowy (torsade de pointes).

 

 

Piśmiennictwo:

 

 • Jośko-Ochojska, J., Spandel, L., & Brus, R. (2015). Interakcje alkoholu i dymu tytoniowego z lekami–wiedza potrzebna na co dzień. Hygeia, 50(3), 474-481.
 • https://bazalekow.mp.pl/
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz