REKLAMA
Autor: Agnieszka Skrzetuszewska Opublikowano: 28 grudnia 2018

8 mitów o ospie wietrznej

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy „Ospa party” to lepszy sposób niż szczepienie na zapewnienie długoletniej oporności? Jak kąpiel wpływa na przebieg ospy? Czy ospa wietrzna to tylko łagodna choroba wieku dziecięcego… Rozprawiamy z najpopularniejszymi mitami o ospie.

Ospa wietrzna to jedna z najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Jest ona powodowana przez wirus Varicella zoster (VZV), który należy do otoczkowych DNA-wirusów z rodziny Herpesviridae [1]. Swędząca wysypka grudkowo-pęcherzykowa to najbardziej charakterystyczny objaw ospy wietrznej, zwykle umożliwiający rozpoznanie jej na podstawie samego badania klinicznego.  Szczyt zachorowań przypada w okresie jesienno-zimowym, ale zachorowania obserwuje się przez cały rok [2]. Po przechorowaniu ospy wietrznej w organizmie wirus pozostaje w postaci utajonej i w przypadku spadku odporności może dojść do rozwoju półpaśca [3]. Pomimo dużej częstotliwości zapadania na tą chorobę, nadal krąży wokół niej wiele nieprawidłowych informacji.

MIT 1: Ospa wietrzna od razu daje charakterystyczne objawy

Rozpoznanie tej choroby przede wszystkim opiera się na charakterystycznym obrazie klinicznym. Jednak pierwsze objawy mogą być pomylone z przeziębieniem. Po bezobjawowym okresie inkubacji następuje etap objawów prodromalnych (1-2 dni) ze złym samopoczuciem, stanem podgorączkowym, zmęczeniem, utratą łaknienia. Dodatkowo wystąpić mogą bóle głowy oraz obawy zakażenia górnych dróg oddechowych. Dopiero później dochodzi do wysiewu wykwitów skórnych – w początkowej fazie w postaci plamek, a następnie grudek, pęcherzyków i ostatecznie do samoistnie odpadających suchych strupków. Zmianom zwykle towarzyszy gorączka, która  szczyt osiąga najczęściej w okresie największego nasilenia wysypki [1].

REKLAMA

MIT 2: Ospa wietrzna to łagodna choroba wieku dziecięcego

Na tę chorobę chorują praktycznie wszystkie osoby, które nie były zaszczepione. To najczęstsza choroba zakaźna występująca w naszym kraju. W każdym roku notowanych jest około 200 tysięcy  zachorowań. Aktualnie najczęściej chorują dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak wbrew obiegowej opinii wśród dorosłych zachorowania także występują dość często. W 2012 r. w Polsce roku zgłoszono 208 tys. zachorowań (13 tys. osób hospitalizowano) [2].

REKLAMA

Ospa wietrzna w większości przypadków przebiega łagodnie, lecz u 2-6% chorych wystąpić mogą groźne powikłania. Jest to nieprzewidywana choroba – powikłania wystąpić mogą u dotychczas zdrowych osób. Zdecydowanie cięższy przebieg tego schorzenia jest u dorosłych niż u dzieci . Raz na 60 tys. zachorowań dochodzi do zgonu, a każdego roku ponad 1000 osób chorujących na ospę wymaga hospitalizacji [3].

MIT 3: Pacjent zaraża dopiero po pojawieniu się zmian skórnych

Do zakażenia ospą dochodzi drogą kropelkową. Już 1-2 dnia przed wystąpieniem wysypki osoba zakażona wirusem jest zakaźna i trwa to do momentu przyschnięcia wszystkich wykwitów. Okres ten może ulec wydłużeniu u osób z upośledzoną odpornością [1]. Czas, jaki upływa od chwili wtargnięcia wirusa do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów, czyli okres wylęgania, wynosi 10-21 dni, a u osób z obniżoną odpornością nawet do 4 tygodni [2].

MIT 4: „Ospa party” to lepszy sposób niż szczepienie na zapewnienie długoletniej oporności

Ospa party jest to celowe narażanie dziecka na zakażenie wirusem Varicella zoster podczas bliskiego kontaktu lub zabawy z innym dzieckiem, u którego są objawy tej choroby. Takie postępowanie to narażanie dziecka na poważne niebezpieczeństwo, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy wystąpią u niego powikłania. Do najczęstszych należą nadkażenia skóry oraz tkanki podskórnej, powikłania ze strony układu oddechowego i objawy neurologiczne. Większość hospitalizacji, powikłań i zgonów z powodu tej choroby występuje u dzieci, które wcześniej były zdrowe i nie występowały u nich zaburzenia odporności czy inne choroby przewlekłe. Szczepienie jest jedynym bezpiecznym sposobem ochrony przed ospą i zapewnienia długoletniej oporności [3].

MIT 5: Nie należy obawiać się powikłań ospy wietrznej

Powikłania ospy wietrznej nie występują często, lecz mogą być poważne [4]. Najczęstsze to bakteryjne zakażenia skóry (u dzieci poniżej 5 roku życia ryzyko 1/3800 zachorowań), powstające kiedy krosty zostaną zakażone bakteriami (najczęściej paciorkowcem ropotwórczym albo gronkowcem). Obraz kliniczny może być różny od zapalnego nacieku poprzez ropowice albo ropnie do płonicy, róży przyrannnej albo nawet martwiczego zapalenia powięzi [4, 5]. Ospa osłabia odporność na wiele tygodni, co jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi innych infekcji np. dróg moczowych, układu oddechowego, zapalenia ucha. Błahe z pozoru przeziębienie może skończyć się zapaleniem płuc. Mogą wystąpić również powikłania neurologiczne (np. drgawki), kardiologiczne (np. zapalenie mięśnia sercowego), małopłytkowość, zapalenie stawów, spojówek, rogówki, odwodnienie [4].

MIT 6: Podczas ospy wietrznej osoba chora powinna unikać kąpieli

Wbrew niedawnym zaleceniom dziecko czy osoba dorosła chora na ospę powinna być kąpana codziennie, najlepiej w wodzie z niewielkim dodatkiem nadmanganianu, sody oczyszczonej czy siemienia lnianego [2, 4], Należy utrzymywać w czystości wykwity [2]. Długie przesiadywanie w wannie jest jednak niewskazane ze względu na zwiększenie możliwości nadkażenia zmian skórnych. Po kąpieli ciało należy delikatnie osuszyć ręcznikiem (bez tarcia) [4].

MIT 7: Każdy przypadek ospy wymaga zastosowania leczenia przeciwwirusowego

Leczenie niepowikłanych przypadków tej choroby sprowadza się do stosowania leków działających objawowo: przeciwgorączkowych (należy unikać NLZP ze względu na zwiększone ryzyko skórnych powikłań bakteryjnych) oraz przeciwświądowych. Zalecane jest leżenie w łóżku [1]. W leczeniu zakażeń VZV lekiem z wyboru jest acyklowir. Jego stosowanie jest rekomendowane u chorych narażonych szczególnie na ciężki przebieg choroby (pacjenci z upośledzeniem odporności, noworodki, młodzież i osoby dorosłe) [1, 5]. Acyklowir nie zabija wirusów, lecz hamuje ich mnożenie, więc istotne jest zastosowanie go możliwie najszybciej w pierwszych dniach choroby [2].

MIT 8: Papki to najskuteczniejsza metoda łagodzenia świądu

Choć stosowany na krostki puder w płynie przynosi początkowo ulgę nie jest zalecane jego stosowanie. Zasychając tworzy on bowiem nieprzepuszczalną warstwę pod którą mogą namnażać się bakterie. Można stosować preparaty oktenidyny. Gdy wysypce towarzyszy wyjątkowy świąd można sięgnąć po leki przeciwhistaminowe, które powinny nieco złagodzić dolegliwości [4].

Literatura:

 1. Mierzejewska A., Jung A. Ospa wietrzna u dzieci, Pediatr Med Rodz 2012, 8 (4): 329-334
 2. Kuchar E. Ospa wietrzna u dorosłych, https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-wirusowe/165511,ospa-wietrzna-u-doroslych
 3. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, materiały PZH on line, http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/ospa-wietrzna/2/#o-chorobie
 4. Ospa wietrzna osłabia odporność na długie tygodnie, Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/ospa-wietrzna-oslabia-odpornosc-na-dlugie-tygodnie-876190
 5. Duszczyk E. Pytania do ekspertów. Ospa wietrzna, https://www.mp.pl/artykuly/53926,pytania-do-ekspertow-ospa-wietrzna

Zacytuj ten artykuł:

 • „8 mitów o ospie wietrznej”, Agnieszka Skrzetuszewska, www.mgr.farm
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ