REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 15 marca 2019

Adnotacje na receptach

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Adnotacje na receptach budzą szereg wątpliwości. Niektóre z nich są wymagane przepisami, a inne już nie, choć z przyzwyczajenia je nanosimy. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie tych adnotacji (i znaczników – w kwestii sprawozdawczości), które znajdują się w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących recept papierowych oraz elektronicznych. Wszystkie z nich mogą być wpisane w DRR (dla recepty papierowej), ale dopuszczalne jest także naniesienie części na rewersie.
Adnotacje wymagane dla recept papierowych oraz sposób zaznaczenia/wpisania:

wydanie zamiennika (dotyczy recept refundowanych, zaznacza się w programie aptecznym),
zamiana postaci leku (opis słowny w DRR, na rewersie tylko, gdy jest brak dostępu do SIM),
wydanie mniejszej dawki (jw.),
modyfikacje dotyczące leku robionego (jw.), np.:

REKLAMA

korekta niezgodności,
zmniejszenie dawki do maksymalnej,
zmiana składników obojętnych farmakologicznie,

REKLAMA

uprawnienia dodatkowe – numer i rodzaj dokumentu (w DRR lub na rewersie),
numer EKUZ, poświadczenia czy symbol państwa (w DRR lub na rewersie – jeśli brakuje na recepcie),
data urodzenia (w DRR lub na rewersie – jeśli nie wynika z innych danych),
dane dotyczące pacjenta:

adres (nie określono, więc może być to rewers lub DRR),
nr PESEL, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem (w DRR lub na rewersie),

PWZ lekarza lub REGON świadczeniodawcy oraz dane ich dotyczące, np. tytuł zawodowy, telefon przychodni, adres etc. (w DRR lub na rewersie),
znacznik dla recepty na import docelowy,
znaczniki PA, PF, NZ lub cito – w DRR po zaznaczeniu, PA/PF dotyczy tylko recept refundowanych [cito – brak możliwości zaznaczenia] ,
inne adnotacje, o ile są wymagane przepisami (taka informacja pojawia się w § 7 rozporządzenia w sprawie recept, ale można przyjąć, że dotyczy 4 pierwszy punktów).

Adnotacje wymagane dla recept elektronicznych:

wydanie zamiennika (dotyczy recept refundowanych, zaznacza się w programie aptecznym),
zamiana postaci leku (opis słowny w DRR),
wydanie mniejszej dawki (jw.),
modyfikacje dotyczące leku robionego (jw.), np.:

korekta niezgodności,
zmniejszenie dawki do maksymalnej,
zmiana składników obojętnych farmakologicznie,

uprawnienia dodatkowe – numer i rodzaj dokumentu (w DRR) – samego uprawnienia nie można uznać na podstawie dokumentów,
numer EKUZ, poświadczenia czy symbol państwa (w DRR) – braku numeru nie można uzupełnić,
data urodzenia (w DRR) – musi być,
dane dotyczące pacjenta: – muszą być kompletne – brak możliwości uzupełnienia,

adres,
nr PESEL, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem,

PWZ lekarza lub REGON świadczeniodawcy oraz dane ich dotyczące – muszą być kompletne – brak możliwości uzupełnienia,
znacznik dla recepty na import docelowy – nie dotyczy,
znaczniki NZ – w DRR – raczej powinien być wczytany automatycznie,
inne adnotacje, o ile są wymagane przepisami –  można przyjąć, że dotyczy 4 pierwszy punktów.

Adnotacje niewymagane przepisami:

rezygnacja z leku lub części opakowań,
wydanie najmniejszej dopuszczonej dawki,
wydanie najmniejszego dostępnego opakowania,
korekta odpłatności,
wykonanie odpisu.

[opracował: mgr farm. Konrad Okurowski]
Warto przeczytać:

Czy dodatkowe informacje na rewersie recepty należy parafować?

Artykuł Adnotacje na receptach pochodzi z serwisu recepty.edu.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych