REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 4 lipca 2018

Aktualizacja komunikatu NFZ dotyczącego przekazywania numeru REGON świadczeniodawcy lub podwykonawcy.

Artykuł pochodzi z serwisu

“do dnia 30 września 2018 r., dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamienne numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy.”

W nawiązaniu do komunikatu NFZ z października 2017 r. https://rx.edu.pl/2017/10/24/komunikat-nfz-w-sprawie-prawidlowego-sprawozdawania-w-komunikacie-lek-danych-dotyczacych-swiadczeniodawcy-numer-regon-u-ktorego-wystawiono-recepte-refundowana/ na stronie SZOI NFZ ukazała się następująca informacja:

W związku z brakiem zakończenia prac legislacyjnych dotyczących projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w dalszym ciągu w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Funduszem jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia.
W związku z powyższym dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK, zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy, do dnia 30 czerwca 2018 r.

[Źródło: SZOI NFZ]

 

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych