farmacja.pl - 20.10.2017

Nowe zasady stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki w Wielkopolsce

Postępowania w tej sprawie prowadzi Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W rozdziale pierwszym uchwały określono tryb postępowania w sytuacji, gdy opinia ma zostać wydana w toku prowadzonego postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej bądź zmiany zezwolenia, łączących się z zatrudnieniem kierownika apteki lub w razie zmiany kierownika działającej już apteki.

farmacja.pl - 20.10.2017
Anna Załucka - 20.10.2017

Serce pasowało. Opowieść o polskiej transplantologii

Wszystkim tym, którym podobał się film „Bogowie” i jego tematyka, polecam książkę Anny Matei „Serce pasowało. Opowieść o polskiej transplantologii”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. Autorka zabiera nas na sale operacyjne i pozwala obserwować zmagania wybitnych chirurgów.

farmacja.pl - 20.10.2017
farmacja.pl - 20.10.2017

Czy chorobę słychać w głosie?

Badania nad wykorzystaniem sygnału mowy do detekcji różnych patologii i chorób laryngologicznych prowadzone są na całym świecie. W ten sposób można – bez zaglądania w gardło - wykryć m.in. ostre zapalenie krtani, porażenie nerwu krtaniowego wstecznego i dysfonię funkcjonalną, która dotyka najczęściej osoby pracujące z głosem, np. nauczycieli.

farmacja.pl - 20.10.2017

Jak to działa? Inhalator

Wyróżnia się dwie podstawowe drogi podania leku: enteralną i parenteralną. Każdą postać leku można przypisać do jednej z nich. Nie inaczej jest z lekami wziewnymi, które zalicza się do z form parenteralnych, a więc pozwalających na dostarczenie leku do ustroju z pominięciem układu pokarmowego. W przeciwieństwie od pozostałych leków pozajelitowych, w tym przypadku nie dochodzi jednak do przerwania powłok skórnych.

farmacja.pl - 20.10.2017

Marketing w farmacji

W czasach przewagi Internetu oraz telewizji nad innymi metodami przekazu informacji, coraz większe znaczenie przypisuje się rynkowi reklamy. W 2016 roku budżet marketingowy producentów leków i farmaceutyków wyniósł 997,8 mln złotych. Segment farmaceutyczny jest dzisiaj drugim największym reklamodawcą w Polsce, dzięki zwiększeniu swojego udziału w branży reklamowej, co skutkuje zjawiskiem lekomanii wśród Polaków.

farmacja.pl - 20.10.2017

Niezdrowe przelewy

Wszystko odbywa się zgodnie prawem, dlatego wymiar sprawiedliwości nie interesuje się sytuacją, która wzbudza gigantyczne wątpliwości etyczne.

- Ministerstwo Zdrowia nie posiada wiedzy na temat darowizn i korzyści materialnych uzyskiwanych przez podległe sobie jednostki i placówki finansowane przez NFZ od firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego - mówi rzecznik ministerstwa Milena Kruszewska.

farmacja.pl - 19.10.2017
Łukasz Waligórski - 19.10.2017

Farmaceuto! Przestań narzekać na suplementy diety!

Lek czy suplement? Co polecić pacjentowi? Jesteśmy farmaceutami, dlatego oczywistym wydaje się, że powinniśmy rekomendować leki. W końcu „pacjent jest osobą leczoną, a nie karmioną”, jak to napisał kiedyś Marcin Piątek. A suplementy diety to przecież środki spożywcze. My farmaceuci, skończyliśmy uczelnie medyczne i uczyliśmy się o lekach. Nikt nas nie edukował o suplementach diety i sposobach ich weryfikacji.

farmacja.pl - 19.10.2017

Jak wycenić lek recepturowy zawierający etanol i nalewkę?

Odpowiedzi na wątpliwości farmaceutów udzieliła Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Wyjaśnienie zostało oparte o wykładnię literalną i celowościową wydanego na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742) przepisu § 3 ust.

farmacja.pl - 19.10.2017

Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF?

Proceder sprzedawania przez aptekę leków bez wymaganej recepty, został odkryty podczas planowej kontroli Inspekcji Farmaceutycznej. W placówce wydawano w ten sposób hormony, antybiotyki i chemioterapeutyki, leki przeciwbólowe, sterydowe oraz z innych grup terapeutycznych. W przypadku wydawania leków o kategorii Rp jako OTC apteka nie pobierała danych pacjenta, adresu oraz nie podawała powodu wydania takiego leku.

farmacja.pl - 19.10.2017

Szpitalne apteki balansują na krawędzi

Takie wnioski płyną z raportu "Polityka lekowa i zarządzanie ryzykiem operacyjnym w szpitalach". Blisko jedna czwarta placówek przyznaje, że ich zapas leków nie przekracza zapotrzebowania na 3-7 dni.

farmacja.pl - 19.10.2017

Minister Zdrowia przyznaje farmaceutom prawo do stosowania klauzuli sumienia

Na początku października Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał list do Ministra Zdrowia, dotyczący powstawania aptek nieprowadzących sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumienia”.

Arkadiusz Przybylski - 18.10.2017

Faktura w aptece

Faktura to rodzaj dokumentu sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonej transakcji. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik – czyli również właściciel apteki – jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług.

Zasady ogólne wystawiania faktur

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj