| farmacja.pl

farmacja.pl - 21.05.2018

Okradli aptekę, ale daleko nie uciekli...

17 maja 2018 r. około godziny 12:00, dzielnicowi jadący ulicą Piotrkowską w Łodzi, zostali zaczepieni przez mężczyznę, który poinformował ich, że jest właścicielem apteki, gdzie przed chwilą doszło do kradzieży. Pokrzywdzony wskazał policjantom dwóch sprawców, którzy szybko oddalali się w stronę ulicy Jaracza. Stróże prawa ruszyli w pościg za mężczyznami.

Marek Koteluk - 21.05.2018

Dyrektywa antyfałszywkowa, a polskie apteki

Przepisy dyrektywy antyfałszywkowej parlamentu Europejskiego są dostępne pod adresem :

farmacja.pl - 21.05.2018

MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem

Pod koniec marca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zanim jednak jeszcze nowa regulacja zaczęła obowiązywać, zdążyła wywołać sporo kontrowersji w środowisku farmaceutów.

farmacja.pl - 21.05.2018

3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny

Po sukcesie 2. Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego, który odbył się w dniach 15-18 czerwca 2016 r. w Krakowie, czas na kolejną edycję.

Prestiż CEBC

farmacja.pl - 21.05.2018

Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na aptekarza

- Mieszkańcowi Lublina odmówiono wydania leków, bo recepta była za wąska o 3 mm. Farmaceutka tłumaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept minimalne wymiary papierowej recepty na leki refundowane to 200 mm na 90 mm. I że może wydać lek, ale za pełną odpłatnością - pisze Rzeczpospolita.

farmacja.pl - 21.05.2018

Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu

Pod koniec listopada 2017 r. Powiat Poznański zwrócił się do Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o zaopiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Jednocześnie załączono projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 rok wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu poznańskiego.

farmacja.pl - 18.05.2018

Farmaceuto! Czy piszesz tę adnotację na rewersie recepty?

- Po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty - czytamy w par. 7 ust. 9 nowego rozporządzenia w sprawie recept.

farmacja.pl - 18.05.2018

Zmiany w zespole roboczym ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej

Na zastępcę przewodniczącego zespołu została powołana Naczelnik Wydziału Analityczno – Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Edyta Matusik. Wcześniej funkcję tę pełniła Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Izabela Obarska.

Dotychczas w skład zespołu wchodzili:

farmacja.pl - 18.05.2018

Koniec sporów o 1% aptek w województwie?

Zdaniem Związku Przedsiębiorców Aptecznych PharmaNET, w ten sposób Sąd potwierdził prawa przedsiębiorców, którzy w ostatnich kilkunastu latach kupowali apteki, także od Skarbu Państwa.

Anna Załucka - 18.05.2018

A w konopiach strach

Od 1 listopada 2017 roku zaczęła w Polsce obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków ułatwiająca medyczne zastosowanie konopi indyjskich zawierających psychoaktywną substancję THC (tetrahydrokanabinol). Nowe prawo obowiązuje, jednak problemy nadal są: z dostępnością surowca (produkcją surowca farmaceutycznego z importowanych konopi, np.

farmacja.pl - 18.05.2018

Klauzula sumienia dla aptekarzy? Minister zdrowia odpowiada

- Natomiast jeśli chodzi o klauzulę sumienia u farmaceuty, to należy zwrócić uwagę, że współczesne apteki funkcjonują inaczej niż kiedyś. Dzisiaj mamy do czynienia właściwie tylko ze sprzedażą gotowych preparatów. Pytanie zasadnicze jest takie: czy można nie sprzedać pewnych produktów, powołując się na klauzulę sumienia. Muszę przyznać, że nie mam na ten temat wyrobionego zdania - mówił Szumowski.

farmacja.pl - 18.05.2018

Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?

Warszawski aptekarz, Eugeniusz Bukiewicz zdecydował się wystosować do prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej otwarty list, w którym protestuje przeciwko nakładaniu na farmaceutów kolejnych, biurokratycznych obowiązków. Niżej prezentujemy pełną treść listu.

---

farmacja.pl - 17.05.2018

Uporczywy katar. Jak może pomóc farmaceuta?

Dolegliwości trwają od dwóch dni, początkowo towarzyszyło im również lekkie drapanie w gardle, które jednak ustąpiło. Dziś rano pojawiło się też pokasływanie. Kobieta nie gorączkuje i nie zgłasza żadnych dodatkowych symptomów. Zapytana, zaprzecza również występowaniu jakichkolwiek przewlekłych chorób ogólnoustrojowych.

Teresa Grzelak - 17.05.2018
farmacja.pl - 17.05.2018

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj