farmacja.pl - 21.02.2017

farmacja.pl z humorem #259

farmacja.pl z humorem #259

farmacja.pl - 21.02.2017
farmacja.pl - 21.02.2017

Raport NIK dotyczy ‘szarej strefy’ suplementów diety

- Raport Najwyższej Izby Kontroli, który wykazał wiele nieprawidłowości związanych z szarą strefą, sprawił, że w przestrzeni publicznej pojawiło się również wiele błędnych przekazów niezwykle krzywdzących dla uczciwych producentów suplementów diety – piszą przedstawiciele Federacji Suplementów.

farmacja.pl - 21.02.2017

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

O artykule, którego dotyczy sprostowanie pisaliśmy w miniony wtorek: wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów.

farmacja.pl - 21.02.2017

Technik farmaceutyczny to aptekarz ze średnim wykształceniem?

- W związku z powstającym projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (projekt z 22.12.2016 r.) i proponowanym zamiarem zakończenia, od roku 2018/2019 - § 2 wspomnianego rozporządzenia, kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, tzw.

farmacja.pl - 21.02.2017

Lekolepki w plebiscycie ‘Soczewki Focusa 2016’

Rozwiązaniem są Lekolepki - wydawane przy zakupie leków w aptece etykiety z piktogramami przedstawiającymi najważniejsze zasady stosowania w czytelnej i prostej formie graficznej. Głównym zadaniem Lekolepek jest pomoc pacjentom, w szczególności seniorom oraz przewlekle chorym. Twórcą projektu jest doktor farmacji, Piotr Merks.

farmacja.pl - 20.02.2017
farmacja.pl - 20.02.2017

farmacja.pl z humorem #258

farmacja.pl z humorem #258

farmacja.pl - 20.02.2017
farmacja.pl - 20.02.2017

GIF wycofuje serie Nalewki Kozłkowej

Nalewka Kozłkowa 100 g: seria: 011116, data ważności: 11.2018

Nalewka Kozłkowa 100 g: seria: 011116B, data ważności: 11.2018

Nalewka Kozłkowa 250 g: seria: 011116, data ważności: 11.2018

Nalewka Kozłkowa 800 g: seria: 011116, data ważności: 11.2018

Marcin Piątek - 20.02.2017

Schizofrenia producentów suplementów diety

Jak inaczej wyjaśnić postawę producenta, który martwi się o odbiorcę reklamy swoich suplementów, zaś target reklamy wyrobu medycznego własnej produkcji bombarduje wizerunkiem lekarza entuzjastycznie zapewniającego, że można kogokolwiek odchudzić tabletka z nieznaną nikomu porcją chitozanu?

farmacja.pl - 20.02.2017

Środowisko medyczne popiera projekt zmian w prawie farmaceutycznym

- Najważniejsze, by prawo było dobre dla pacjentów. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak określenie potrzeb zdrowotnych na danym terenie jest bardzo istotne dla pacjenta, by miał lepszy dostęp do świadczeń, tak rozmieszczenie aptek powinno być dokładnie uregulowane – powiedział Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

farmacja.pl - 20.02.2017

MZ o szczególnych uprawnieniach kobiet w aptekach

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością:
- ze świadczeń opieki zdrowotnej,
- usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

farmacja.pl - 17.02.2017
farmacja.pl - 17.02.2017

Posłowie PO pytają o interwencję zagranicznych ambasad

- Przedstawiciele środowiska farmaceutów są zaniepokojeni informacjami dotyczącymi ingerowania zagranicznych koncernów farmaceutycznych w procedowany w Sejmie poselski Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126). Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w piśmie skierowanym w dniu 11 stycznia 2017 r. do Pana Wojciecha Murdzka - Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ