farmacja.pl - 09.10.2017

Podrabiane są antybiotyki, leki psychotropowe, kardiologiczne czy nawet cytostatyki

W ocenie Interpolu, który od kilku lat prowadzi międzynarodową operację Pangea – wymierzoną w rynek nielegalnych farmaceutyków, Polska jest pod tym względem krajem podwyższonego ryzyka. Wiedzie tędy szlak tranzytowy ze Wschodu do państw Europy Zachodniej. Co więcej, Polska sąsiaduje z krajami byłego bloku radzieckiego, gdzie proceder fałszowania leków odbywa się na dużo większą skalę.

farmacja.pl - 09.10.2017

Blokada czy stabilizacja rynku aptek?

– Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca br., zwana potocznie „apteką dla aptekarza” (AdA), wprowadziła najbardziej przeregulowany i restrykcyjny model rynku aptecznego, niespotykany w rozwiniętych krajach Zachodu, zablokowała rozwój rynku aptek i zaczyna wpływać na spadek ich liczby oraz wzrost cen leków.”

farmacja.pl - 09.10.2017

Problemy właścicieli aptek zmieniających lokale

Jak przypomina Gazeta Podatkowa, nowe przepisy miały zmniejszyć zagęszczenie aptek, które obserwujemy właściwie we wszystkich polskich miastach.

farmacja.pl - 09.10.2017

Przepisy nie zabraniają aptekom przekazywania recept do hurtowni?

Aptekarze skarżą się przede wszystko na dostęp do substancji z wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępności, czyli m.in. leki przeciwzakrzepowe, niektóre insuliny, aerozole inhalacyjne i niektóre leki stosowane u pacjentów po przeszczepach.

farmacja.pl - 09.10.2017

Ceny suplementów diety mogą wzrosnąć

O największych wyzwaniach stojących przed branżą eksperci będą dyskutować podczas I Ogólnopolskiego Kongresu „Suplementy diety – Prawo, Jakość, Zdrowie”.

farmacja.pl - 06.10.2017
farmacja.pl - 06.10.2017
Łukasz Waligórski - 06.10.2017

Regulacje rynku suplementów diety są potrzebne. Oto przykład dlaczego…

Pod koniec sierpnia w mediach pojawiła się wiadomość o rewolucyjnym odkryciu lekarzy z Lublina, którzy stworzyli „tabletkę na jaskrę”.

farmacja.pl - 06.10.2017

Sieć aptek wśród 30 największych firm zdrowia

Nie zaskakuje pierwsza dziesiątka z firmami dystrybucyjnymi Pelion, Neuca i Farmacol na czele oraz firmami farmaceutycznymi GlaxoSmithKline Pharmaceuticals na czwartym miejscu i TZMO na 5 miejscu. Najwyżej notowany świadczeniodawca prywatny to Grupa Lux-Med na miejscu 11. Najwyżej notowany świadczeniodawca publiczny to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na 20 miejscu.

farmacja.pl - 06.10.2017

Producenci przeciwko proponowanym zmianom dot. suplementów diety

Spośród kilku zmian proponowanych przez projekt Głównego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj więcej: 20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem?), producenci najbardziej krytykują konieczność umieszczenia na opakowaniu suplementu diety wyraźnej informacji o następu

farmacja.pl - 06.10.2017

1500 aptek czeka na zamknięcie?

W orzeczeniu z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 2907/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednej ze spółek na decyzję GIF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Podobne orzeczenia stołeczny WSA wydał w sprawie skargi innych spółek, m.in. w orzeczeniu z 28 marca 2017 r. (VI SA/Wa 1942/16) czy z 24 maja 2017 r. (VI SA/Wa 2581/16).

farmacja.pl - 06.10.2017

Ponad połowa nowych leków na raka może nie działać?

Badanie opublikowane w British Medical Journal wykazało, że w latach 2009-2013 w przypadku zatwierdzonych przez EMA leków na raka, 57 proc. (39/68) nie miało dowodów potwierdzających dłuższe przeżycie lub lepszą jakość życia pacjentów.

farmacja.pl - 06.10.2017

PharmaNET podsumowuje 100 dni „apteki dla aptekarza”

Zdaniem organizacji reprezentującej sieci apteczne przyjęta 25 czerwca nowelizacja Prawa farmaceutycznego wprowadziła w Polsce model apteczny poczwórnie zamknięty.

farmacja.pl - 05.10.2017
Agnieszka Skrze... - 05.10.2017

Sumienie farmaceuty

Praca farmaceuty wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jest on pośrednikiem pomiędzy lekarzem, a pacjentem we wszelkich sprawach dotyczących produktów leczniczych. Nie tylko wydaje lekarstwa, ale informuje o ich właściwym stosowaniu, możliwych interakcjach i wyjaśnia wszelkie wątpliwości pacjentów. Wraz z rozwojem medycyny i postępem farmacji, zwiększała się ingerencja leków w naturalne procesy fizjologiczne człowieka.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj