| Page 5 | farmacja.pl

Mariusz Politowicz - 08.02.2018
farmacja.pl - 08.02.2018

Klauzula sumienia dla aptekarzy nie obejmie leków testowanych na zwierzętach

Komisja ds. petycji 9 listopada 2017 zakończyła prace nad projektem ustawy Stowarzyszenia Katolickich Farmaceutów o klauzuli sumienia dla pracowników aptek, według którego każdy farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży leku jeżeli uzna, że jest to niezgodne z jego sumieniem.

farmacja.pl - 08.02.2018

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Pracy o statystyki dotyczące kontroli aptek w 2017 roku oraz najczęściej stwierdzane uchybienia. Statystyki wyglądają niepokojąco. W 2017 roku inspektorzy pracy skontrolowało 416 aptek. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów wydano 995 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

farmacja.pl - 08.02.2018

Apteki nie muszą informować pacjentów o dyżurach? Sprawa trafi do sądu.

Radni uchwałę „W sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2018 roku” podejmowali 20 grudnia 2017 r. Taka uchwała podejmowana jest co rok i za każdym razem znajdował się w niej w niej zapis o tym, że właściciele lub kierownicy aptek mają obowiązek do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o aptece pełniącej dyżur, wraz z podaniem jej adresu i numeru telefonu.

farmacja.pl - 08.02.2018

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

farmacja.pl - 07.02.2018

Ile zarabia się w polskich aptekach? GUS publikuje dane...

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przygotowuje raport dotyczący struktury wynagrodzeń w różnych zawodach. Właśnie opublikowano zestawienie odzwierciedlające zarobki Polaków z październiku 2016 r. Znaleźli się w nim równie pracownicy aptek.

farmacja.pl - 07.02.2018

Tańszy lek zamienny, nie znaczy gorszy

Lek generyczny, lek odtwórczy, generyk – to określenie leku będącego zamiennikiem leku oryginalnego, zawierającym tą samą substancję czynną.

farmacja.pl - 07.02.2018

Gorzów Wielkopolski: Nikt nie zgłosił się do przetargu na aptekę przy szpitalu

W aptece w gorzowskim szpitalu przy ul. Dekerta pisaliśmy już kilkukrotnie. Placówka należąca do sieci prowadzonej przez Waldemara Strychanina jest likwidowana, ponieważ szpital nie przedłużył jej kończącej się 15 stycznia umowy najmu.

farmacja.pl - 07.02.2018

Inspektorów nie ma, aptekarze harcują

- Zgodnie z art. 92 ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) w godzinach, kiedy apteka jest czynna, powinien być w niej obecny farmaceuta, który spełnia warunki bycia kierownikiem apteki (m.in. ma odpowiedni staż). To oznacza, że w niemal każdej placówce musi pracować co najmniej dwóch farmaceutów.

farmacja.pl - 07.02.2018

Niesamowity odzew farmaceutów! Blisko 100 tys. zł zebrane w kilka godzin!

Informacja o walce 27-letniej Asi z nowotworem pojawiła się wczoraj przed południem we wszystkich największych serwisach Grupy Farmacja.net (MGR.FARM, Farmacja.pl, Farmacja.net) oraz należących do niej kanałach społecznościowych. Wiadomość błyskawicznie rozniosła się w środowisku farmaceutów, którzy nie pozostali obojętni na apel o pomoc dla swojej młodszej koleżanki.

farmacja.pl - 06.02.2018
farmacja.pl - 06.02.2018

Wymyślanie leków od nowa?

Każdy farmaceuta doskonale wie, że sezon bez nowości w ofercie firmy farmaceutycznej, to sezon stracony. Na aptecznych półkach nieustannie pojawiają się „nowe” preparaty. Słowo „nowe” piszę w cudzysłowie nie bez powodu. Bardzo często bowiem to, co z pozoru wydaje się nowe i innowacyjne, tak naprawdę jest kolejną wersją znanego leku – opatrzoną inną nazwą, zapakowaną w inne pudełko i zaadresowaną do innego odbiorcy.

farmacja.pl - 06.02.2018

Młoda farmaceutka walczy o życie. Pilny apel o pomoc!

- Asia walczy o życie! Już czwarty raz staje do walki z białaczką szpikową... Jest po trzech przeszczepach szpiku kostnego, po trzech wyniszczających chemioterapiach - przyjęła już właściwie dawką śmiertelną... Ale Asia wciąż tu jest, walczy i ma po co żyć! - czytamy na stronie Fundacji Siepomaga.

farmacja.pl - 06.02.2018

Powiat ma prawo określić godziny otwarcia aptek nawet bez aprobaty samorządu zawodowego

- Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jednak, że zaopiniowanie projektu uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych nie jest konieczne - pisze Leszek Jaworski w Gazecie Prawnej.

farmacja.pl - 06.02.2018

Ministerstwo zdrowia wyjaśnia przyczynę błędów na wykazie leków refundowanych

Ministerstwo zdrowia w piśmie do Naczelnej Izby Aptekarskiej przyznało, że na liście leków refundowanych, znalazło się kilka leków, mimo że od 1 stycznia 2018 roku nie podlegają refundacji, nie będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj