farmacja.pl - 16.03.2017

farmacja.pl z humorem #270

farmacja.pl z humorem #270

farmacja.pl - 16.03.2017

NIA o "aferze fartuchowej"

- W nawiązaniu do publikacji: „Lepiej było zdjąć ten fartuch” (więcej w "Co kryje fartuch wiceprezesa NRA?") informuję, że przytoczona wypowiedź wiceprezesa Marka Tomkowa dotyczyła postulatów Naczelnej Rady Aptekarskiej ograniczających obrót pozaapteczny.

farmacja.pl - 16.03.2017

Fałszywe argumenty i duże pieniądze

- Polska od wielu lat jest rozszarpywana przez liczne grupy interesów, grupy interesów, które lobbują za pewnymi regulacjami sprzyjającymi, grupy interesów, za którymi stoją bardzo duże pieniądze. I mam wrażenie, że po raz kolejny mamy do czynienia z wrzutką pewnych grup interesów, które chcą kosztem niższych cen leków, kosztem wolności obywateli, kosztem swobody działalności gospodarczej się dorobić.

farmacja.pl - 16.03.2017

Chemioterapia mniej uciążliwa?

Wskazaniem rolapitantu (produkt leczniczy Varuby, 90 mg, tabl. powl. firmy Tesaro UK Ltd) są opóźnione nudności i wymioty związane z chemioterapią o umiarkowanym lub silnym działaniu emetogennym u dorosłych. Do leków o największym potencjale emetogennym należą przede wszystkim leki onkologiczne, takie jak cisplatyna, cyklofosfamid, doksorubicyna, czy epirubicyna.

Pogromcy Aptecz... - 16.03.2017

Krople żołądkowe – idealne na ból brzucha?

Choroby przewodu pokarmowego należą do częstych dolegliwości z jakimi pacjenci zgłaszają się zarówno do lekarza, jak i farmaceuty. Cześć z nich ma określone podłoże morfologiczne, np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, jednak wiele ma wyłącznie tło funkcjonalne, choć wywołują różne objawy, nie tylko subiektywne.

farmacja.pl - 16.03.2017

Problem z pojemnikiem na przeterminowane leki w aptece?

Właściciele apteki wnioskowali o uwzględnienie w procedurze przetargowej gospodarki odpadami komunalnymi zbiórki przeterminowanych leków od mieszkańców miasta. Proponowali, aby w ich aptece został umieszczony specjalny pojemnik, do którego można by je wrzucać. Z kolei miasto ma zapewnić opróżnianie pojemnika.

farmacja.pl - 16.03.2017

Apteki szukają farmaceutów, którzy nie chcą sprzedawać antykoncepcji

Farmaceuci, którzy chcą pracować w zgodzie ze swym sumieniem i nie chcą sprzedawać antykoncepcji, nie mają w Polsce prawa do powoływania się na klauzulę sumienia. W rezultacie właściciele i kierownicy części aptek szanują wolność sumienia swych pracowników, w innych są z tym kłopoty.

farmacja.pl - 16.03.2017

Co kryje fartuch wiceprezesa NRA?

W opublikowanym 15 marca wywiadzie z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dziennikarze pytają między innymi o podnoszone w ostatnim czasie zarzuty, o powiązania członków NRA z Grupą Neuca, która przez niektórych uznawana jest za cichego lobbystę i beneficjenta procedowanego obecnie w Sejmie projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

farmacja.pl - 15.03.2017

farmacja.pl z humorem #269

farmacja.pl z humorem #269

Cogaiseoir - 15.03.2017

Wojna domowa

Wciąż nie możemy się między sobą porozumieć w kwestii Apteki dla aptekarza, tabletek wczesnoporonnych i paru innych spędzających (niektórym) sen z powiek kwestii. Gdy jednak wystawi się nos poza farmaceutyczny światek, okazuje się, że… tam burzy nie ma.

farmacja.pl - 15.03.2017

W trybie błyskawicznym składane są setki wniosków na apteki

- Muszę powiedzieć, że z ogromnym zdumieniem stwierdziłem fakt odesłania tego projektu z opinią o jego odrzuceniu bez podjęcia debaty, dyskusji, przeprowadzenia określonych zmian zawartych w tym projekcie, które być może są słuszne – mówił poseł Tomasz Latos podczas czwartkowej dyskusji w Sejmie o poselskim projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego.

farmacja.pl - 15.03.2017

Dystrybutorzy leków zbankrutują?

- W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo wyrażające niezadowolenie środowisk związanych z dystrybucją leków odnośnie do proponowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych - pisze Sachajko.

farmacja.pl - 15.03.2017

Poznań - Zatrzymany za fałszowanie recept

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto na ślad tej sprawy natrafili po tym, jak uzyskali informację, że w aptekach na terenie Starego Miasta pojawiły się podrobione recepty. Widniały na nich pieczątki lekarza internisty i neurologa.

farmacja.pl - 14.03.2017

farmacja.pl z humorem #268

farmacja.pl z humorem #268

Mariusz Politowicz - 14.03.2017

Opadający kurz bitewny

Ten dość formalny krok wzbudził olbrzymie emocje wśród parlamentarzystów. Podczas sesji popołudniowej poseł sprawozdawca Michał Cieślak (PiS) rekomendował sejmowi odrzucenie Projektu. Był konsekwentny w swych dotychczasowych poczynaniach. Przypomnę, że 25 stycznia b.r. podczas obrad Komisji Deregulacji nieoczekiwanie zaproponował faktyczną śmierć Projektu (przyp.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj