farmacja.pl - 25.04.2017

Petycja do Prezydenta o zawetowanie 'apteki dla aptekarza'

Z treści petycji można dowiedzieć się, że jeśli wspomniane przepisy wejdą w życie, w wielu przypadkach otwarcie nowej apteki w miejscu likwidowanej starej będzie z uwagi na odległość niemożliwe. "W niektórych gminach mogą w ogóle nie powstać już nowe apteki. Liczba aptek będzie mniejsza niż mogłaby być bez regulacji wprowadzanej tą ustawą.

farmacja.pl - 25.04.2017
farmacja.pl - 25.04.2017

Zmiany w wykazie leków refundowanych

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 74 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:

- 44 produkty lecznicze (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
- 9 wyrobów medycznych (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
- 6 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
- 15 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

Pogromcy Aptecz... - 25.04.2017

Fakty i mity o nadciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze (łac. hypertonia arterialis) jest to stan chorobowy istotnie zwiększający wskaźnik umieralności oraz równolegle jeden z najgroźniejszych i najczęściej występujących czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest ono związane z trwałym podwyższeniem wartości ciśnienia przyjętego za właściwe dla danej grupy wiekowej na skutek rozregulowania mechanizmów homeostatycznych.

farmacja.pl - 25.04.2017

Ta nowelizacja stabilizuje miejsca pracy dla farmaceutów

Paweł Łukasiński w komunikacie do członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej pisze, że uchwalona nowelizacja ustawy daje szansę pozostania na rynku aptekom indywidualnym, ale przede wszystkim jest dobrą nowiną dla polskich farmaceutów i pacjentów.

farmacja.pl - 25.04.2017

Uporządkowanie czy ograniczenie uprawnień techników farmaceutycznych?

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (10 maja), posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wśród których znalazło się też Prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ta jest głośna przede wszystkim z powodu zapisanej w niej zmiany kategorii dostępności pigułki "dzień po".

farmacja.pl - 24.04.2017

RPO: Farmaceuci nie mają klauzuli sumienia

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na „klauzulę sumienia”. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie praktyki pozostają w sprzeczności w obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Wojtek Chudziński - 24.04.2017

Akt miłosierdzia

W polskim prawodawstwie brak jest przepisów dotyczących tej procedury. Aktualnie również nie są prowadzone żadne prace legislacyjne w zakresie uregulowania procedury compassionate use w polskim systemie prawnym. Jesteśmy na szarym końcu Europy jeśli chodzi o zastosowanie tej reguły dla ratowania zdrowia i życia najtrudniejszych przypadków. Dlaczego w tej dziedzinie nie oczekujemy zmian?

farmacja.pl - 24.04.2017

farmacja.pl z humorem #293

farmacja.pl z humorem #293

farmacja.pl - 24.04.2017

Morawiecki apelował, senatorowie nie posłuchali

Za przyjęciem poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego głosowało 47 senatorów, przeciw było 32, a 4 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt czeka już tylko na podpis prezydenta. "Apteka dla aptekarza" już wkrótce może stać się faktem.

farmacja.pl - 24.04.2017
farmacja.pl - 24.04.2017

Kupując leki w internecie mamy 99 procent szans, że są sfałszowane

- W Polsce jesteśmy w miejscu, gdzie jest w miarę bezpiecznie, ale w miarę bezpiecznie jest, gdy mówimy o legalnej sieci dystrybucji, czyli aptekach - mówi prof. Fijałek w wywidzie dla Silesiona. - O skali procederu najlepiej świadczą liczby. Aktualnie na świecie biznes fałszowanych leków oceniany jest na 90 mld dolarów. Dla porównania: wszystkie leki OTC, czyli te bez recepty sprzedawane na całym świecie to także 90 mld dolarów!

farmacja.pl - 24.04.2017

Zadaj pytanie Jackowi Szwajcowskiemu

Sejm przegłosował, a senat zaakceptował zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, wprowadzające m.in. ograniczenia w rozwoju sieci aptek. Jej zapisy są w wielu wypadkach niekorzystne dla spółki Pelion. Zdaniem Jacka Szwajcowskiego zmiany regulacyjne są zbyt duże i częste, dlatego warunki prowadzenia biznesu aptecznego w Polsce będą zablokowane.

farmacja.pl - 24.04.2017

'Apteka dla aptekarza' to szkodliwa zasada

Przyjęte rozwiązanie stoi w sprzeczności z potrzebą wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorców, wyrażoną m.in. w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tzw. „Planie Morawieckiego”. Istniejące w Polsce sieci aptek to w zdecydowanej większości małe i średnie polskie firmy, którym powyższe ograniczenie uniemożliwi dalszy rozwój i przekształcenie w odpowiednio średnie i duże przedsiębiorstwa.

farmacja.pl - 24.04.2017

Kary za wywóz leków to placebo

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej są zbyt wąskie. Producenci, hurtownie i apteki bez większych restrykcji wywożą więc leki do krajów, gdzie ich cena jest wyższa niż w Polsce i sporo na tym zarabiają - pisze Ela Glapiak na Business Insider Polska.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj