farmacja.pl - 03.10.2017

Nie można cofnąć zezwolenia aptece, jeśli grozi to bankructwem właściciela?

Jak wstrzymać decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki? Okazuje się, że wystarczy wykazać, że jej zamknięcie doprowadzi do zwolnienia kilku pracowników i pozbawi właściciela jedynego źródła przychodu, co zachwieje jego stabilnością finansową. Takiej argumentacji użyła spółka, której WIF postanowił cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki.

farmacja.pl - 03.10.2017

Nagroda Nobla za zegar biologiczny

Wszyscy trzej nagrodzeni to Amerykanie. 72-letni Jeffrey C. Hall pracuje na University of Maine w Maine, Michael Rosbash ma 73 lata i jest związany z Brandeis University w Waltham. Michael W. Young ma 68 lat i pracuje na Rockefeller University w stanie Nowy Jork.

farmacja.pl - 03.10.2017

Dziwna odpowiedź GIF w sprawie klauzuli sumienia farmaceutów

Już w 2012 roku GIF zajął stanowisko, że w świetle obowiązującego prawa farmaceuta nie może odmówić sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia. Rzecznik Praw Obywatelskich, po ostatnich sygnałach dotyczących powstawania aptek, które odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych, wysłał jednak ponowne zapytanie do GIF o tę kwestię.

farmacja.pl - 02.10.2017

PGF wycofuje Prewenit Balance

Decyzja dotyczy wszystkich numerów partii produkcyjnych w okresie ważności produktu.

farmacja.pl - 02.10.2017

Fakty i mity o zapaleniu gardła

Ból gardła to najczęstsza przyczyna porad lekarskich, ale też to częsty powód wizyt w aptece. Zapalenie gardła jest przyczyną przepisywania około 50% wszystkich antybiotyków stosowanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

farmacja.pl - 02.10.2017

Dwóch kierowników w jednej aptece?

Sprawa trafiła do sądu ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował nagły awans farmaceutki i wzrost jej wynagrodzenia, który nastąpił zaledwie miesiąc przed jej przejściem na zwolnienie z powodu ciąży. Farmaceutka przez długi czas była zatrudniona w aptece na pół etatu za 925 zł brutto. 1 sierpnia 2016 roku podpisała aneks podwyższający jej wymiar czasu pracy do pełnego etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2900 zł brutto.

farmacja.pl - 02.10.2017

Rok 2017 w branży farmaceutycznej

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: aktualna sytuacja po nowelizacji Ustawy refundacyjnej, regulacje dotyczące rynku aptek, najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, reklama leków i suplementów diety teraz i w przyszłości, reklamy leków i innych produktów zdrowotnych,

farmacja.pl - 02.10.2017

Więcej leków w punktach aptecznych

Celem projektowanej zmiany jest aktualizacja wykazu substancji czynnych zawartych w produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Projekt uwzględnia również zmianę w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz. U. z 2016 r. poz.

farmacja.pl - 02.10.2017

Opieka farmaceutyczna sposobem na nadużywanie leków

Opieka farmaceutyczna sprawiłaby, że to farmaceuta stałby się koordynatorem prowadzonej terapii lekowej. Zdaniem aptekarzy wprowadzenie takiej usługi do aptek jest konieczne.

farmacja.pl - 29.09.2017
Anna Załucka - 29.09.2017

Res pharmaceuticae

We wnętrzach Muzeum Farmacji, mieszczącego się w kamienicy przy ul. Piwnej na Starym Mieście w Warszawie, możemy obejrzeć wystawę składającą się z następujących części: Officina sanitatis, Materia medica, „Kolor i szlif”, „Forum magistry Antoniny Leśniewskiej”, „Leki Kampo w japońskiej tradycji”.

farmacja.pl - 29.09.2017

Liczba aptek wyznaczanych do dyżurów jest zbyt duża

19 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. W posiedzeniu zespołu wziął udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. Omawiano na nim między innymi kwestię nocnych i świątecznych dyżurów aptek.

farmacja.pl - 29.09.2017

GIF przygotowuje kampanię informacyjną

- W celu zminimalizowania handlu sfałszowanymi produktami leczniczymi, zasadna wydaje się dalsza współpraca organów ścigania i organów administracji publicznej w ramach Zespołu - twierdzi podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Marcin Czech.

farmacja.pl - 29.09.2017

Walka z nielegalnym wywozem leków. Nowe przepisy zadziałają wstecz?

Trwają prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zakazu łączenia działalności w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej. Projektowana regulacja będzie zapobiegać negatywnemu zjawisku, polegającym na prowadzeniu przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze.

farmacja.pl - 29.09.2017

Farmaceuci zapłacą wyższe składki

Od 1 stycznia składka farmaceutów należących do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wzrośnie z 20 zł miesięcznie, to 35 zł. Bez zmian pozostanie wysokość składki kierowników aptek (ogólnodostępnych i szpitalnych) oraz kierowników hurtowni. Ta nadal będzie wynosiła 60 zł miesięcznie.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj