farmacja.pl - 10.03.2017
farmacja.pl - 10.03.2017

ZPP i PharmaNET apelowały o odrzucenie projektu. Nie udało się.

- Obecnie procedowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów trapiących polski rynek apteczny, ale dodatkowo wpłynie destrukcyjnie na polskich przedsiębiorców, farmaceutów i co najważniejsze na pacjentów – głosi stanowisko organizacji.

farmacja.pl - 10.03.2017

Prezes NRA: dziękujemy parlamentarzystom za to poparcie

- Dzisiejszy wynik głosowania pokazał, że parlamentarzystom naprawdę zależy na naprawie i uporządkowaniu rynku farmaceutycznego. Skierowanie tego projektu do dalszych prac daje realną szansę na zrealizowanie tego celu. Z naszej strony deklarujemy pełną chęć i otwartość do dalszej współpracy z przedstawicielami Parlamentu – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

farmacja.pl - 10.03.2017

Hamankiewicz: Rozmieszczenie aptek ma duże znaczenie i powinno być dobrze przemyślane przez ustawodawców

– Rozmieszczenie aptek ma duże znaczenie i powinno być dobrze przemyślane przez ustawodawców – podkreśla Maciej Hamankiewicz, prezes NRL. Jak mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, projektowane przepisy z punktu widzenia lekarza, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, wydają się krokiem w dobrym kierunku.

farmacja.pl - 10.03.2017

O projekcie z sejmowej mównicy

Przeciwny projektowi był klub PO. Posłanka Joanna Mucha podkreślała, że liczne zastrzeżenia zgłaszane do projektu m.in. przez ekspertów dotyczą np. jego niekonstytucyjności i naruszenia prawa unijnego. Oceniła, że tryb pracy nad tą ustawą był "dramatycznie nieprzejrzysty".

farmacja.pl - 10.03.2017

Farmacja WUM popiera polski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego

- W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem zmian ustawy Prawo farmaceutyczne, przygotowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża poparcie tego projektu - pisze dziekan wydziału farmaceutycznego WUM.

farmacja.pl - 10.03.2017

Farmacja WUM popiera poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego

- W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem zmian ustawy Prawo farmaceutyczne, przygotowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża poparcie tego projektu - pisze dziekan wydziału farmaceutycznego WUM.

farmacja.pl - 09.03.2017

"Apteka dla aptekarza" wraca do procedowania

Przeciwko odrzuceniu poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego głosowało 242 posłów. Za było 174, a wstrzymało się 10. Oznacza to, że projekt wraca do Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji w celu ponownego rozpatrzenia z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia.

farmacja.pl - 09.03.2017
farmacja.pl - 09.03.2017
Karolina Morze - 09.03.2017

Matka farmaceutka i rycerz na białym koniu

Początkująca matka to z reguły osoba niezbyt pewna siebie. Po trudach ciąży i porodu wreszcie trzyma w rękach swoje pierwsze, cudowne dziecko. Z nosem lekko spłaszczonym, stożkowatą głową i opuchniętymi oczami, poza byciem najpiękniejszą istotą na ziemi, jest dla niej przede wszystkim wielką niewiadomą. Po wyjściu ze szpitala wcale nie robi się lepiej.

farmacja.pl - 09.03.2017

Radziwiłł spotkał się ze zwycięzcami licytacji WOŚP

Spacer rozpoczął się od zewnętrznej części budynku, przebudowanej na styl klasycystyczny przez generała Ludwika Michała Paca. Minister zdrowia opowiedział o początkach wybudowanego przez Radziwiłłów w 1681 roku pałacu oraz o jego losach w kolejnych latach. Zwycięzcy licytacji zwiedzili najciekawsze pomieszczenia w barokowym budynku, między innymi Salę Kasetonową, Kolumnową, Mauretańską i Gotycką. Otrzymali też upominki od Ministra Zdrowia.

farmacja.pl - 09.03.2017

Zyski firm farmaceutycznych rosną

Jak wskazuje raport „2017 global life sciences outlook. Thriving in today’s uncertain market”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, branża ta znajduje się pod coraz większą presją cenową i wymogiem zwiększonej efektywności, a z drugiej strony rosnącymi oczekiwaniami pacjentów. Wszystko to sprawia, że wydatki na opiekę zdrowotną w skali globalnej w roku 2020 wzrosną do 8,7 bilionów dolarów.

farmacja.pl - 09.03.2017

Kiedy skończy się bezsensowna utylizacja leków?

Obowiązujące przepisy przewidują karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osób, które bez zgody WIF lub wbrew jej warunkom zbywają produkty lecznicze znajdujące się w aptece po wygaśnięcia zezwolenia. W praktyce oznacza to, że bankrutująca apteka nie tylko nie może zmniejszyć strat odsprzedając leki jakie jej pozostały, ale musi pokryć też koszt ich utylizacji.

farmacja.pl - 09.03.2017

Ograniczenie sprzedaży leków nie zaszkodzą sklepom

W resorcie zdrowia trwają prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Strony

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj