Aktualności

REKLAMA

Iwona Goplarek podkreśla, że Ośrodkowi zależy przede wszystkim na tym, by osoby starsze nie opuszczały swoich domów, jeśli nie […]

O tym jak złożyć do BDO raport o lekach przekazanych do utylizacji w roku 2019, pisałem w osobnym artykule. […]

Wyróżnia się probiotyki będące pojedynczymi szczepami bakterii kwasu mlekowego, drożdży, kultury pleśni, bądź probiotyki wieloszczepowe jak, np. szczepy bakterii […]

Z pisma, które wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski skierował wczoraj do trzech samorządów zawodów medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz położne) […]

Choć żadna ze szczepionek nie jest jeszcze gotowa, to rządy już opracowują strategie jej podziału w społeczeństwach. Oprócz tego, […]

W swoim sprawozdaniu (Medication Safety Officer’s report), NPA podkreśla, że w drugim kwartale roku 2020 (kwiecień-czerwiec), odnotowano spadek o […]

Sejmowa Komisja Zdrowia zakończyła rozpatrywanie poprawek do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Te najbardziej kontrowersyjne zostały przez posłów odrzucone […]

16 października, po tym, jak jej spółka macierzysta, Walgreens Boots Alliance, poinformowała o swoich ostatnich wynikach finansowych, sieć Boots […]

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W jego trakcie rozpatrzone zostaną poprawki […]

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Każdy z klubów parlamentarnych […]