Aktualności

REKLAMA

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego przebiegało w burzliwej atmosferze, która nie sprzyjała merytorycznym oczekiwaniom wielu zainteresowanych. Głosem […]

Oferty należy składać do 14 listopada. Od kandydata wymagane jest wykształcenie farmaceutyczne i 5-letnie doświadczenie zawodowe. Niezbędna jest również […]

Na liście darmowych leków dla osób powyżej 75 lat znajduje się obecnie 1149 medykamentów. Mimo, że od 1 listopada […]

Niestety, mamy na rynku pseudomedycznym bożka, który w podziemiu rozpowszechnia wyssane z palca informacje, narażając zdrowie i życie pacjentów. […]

Pseudomonas aeruginosa jest jedną z najgroźniejszych bakterii powodujących szpitalne zapalenie płuc. Leczenie tej infekcji jest bardzo trudne z powodu […]

– Jutro po południu otrzymacie upominki dla lekarzy. Proszę je zanieść do zgłaszanych wcześniej lekarzy jak najszybciej. Tak rozpoczyna […]

Po poprzednim posiedzeniu Zespołu wpłynęło około 40 uwag do przedstawionego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego. 2/3 z nich dotyczyło zapisów […]

Pierwszy raz wypalenie zawodowe poczułem kiedy byłem jeszcze zwykłym magistrem – pracownikiem. Po jakichś 5 latach pracy nagle dotarłem […]

Na początku ustalmy – nikt przy zdrowych zmysłach nie analizuje puszczanych w przerwie ulubionego serialu reklam, nikt nie odsłuchuje […]