Aktualności

REKLAMA

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to ogromna baza, dzięki której urzędnicy dowiedzą się np., gdzie leków brakuje, a […]

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok, na mocy którego właściciel musi wypłacić farmaceutce 12 000 zł za bezprawne zwolnienie […]

Tajemnicą poliszynela jest, że producenci i współpracujące z nimi hurtownie, reglamentując sprzedaż, chcą zapobiegać zjawisku reeksportu leków i odwróconego […]

Aflofarm Farmacja Polska wydał w ub.r. na reklamę w telewizji 1,12 mld zł, utrzymując tym samym pozycję lidera wśród […]

Kilku zapaleńców z College of Pharmacy na University of South California postanowiło sprawdzić, w jaki sposób zawód farmaceuty był […]

Celem projektu YOUNG MINDS (The synaptic development of cortical circuitry in the young brain) było zbadanie procesów kształtowania się […]

farmacja.pl z humorem #231

– Wizja Konstantego Radziwiłła była zdaniem krytykantów taka: skoro jedna butelka syropu na kaszel pomaga w walce z kaszlem, […]

Na tle rozwiązań zagranicznych, aktualne polskie regulacje prawne odnoszące się do sprzedaży pozaaptecznej jawią się jako ze wszech miar […]