Aktualności

REKLAMA

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2016 r. łącznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów. Kontrolowane instytucje wdrożyły lub […]

– Zwracam się do państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa z petycją w czynie społecznym kieruję […]

Wykładnia przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek (art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne) rodzi liczne spory interpretacyjne. Analiza orzecznictwa […]

W 2012 roku podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy podjęto uchwałę w sprawie obowiązku noszenia przez farmaceutów identyfikatorów w miejscu […]

Farmaceuci muszą zwiększyć czujność przy wydawaniu leków młodym ludziom. Coraz więcej z nich nadużywa leki wydawane na receptę w […]

27 października Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu jednej serii leku Tercefoksym 1 g. 30 października […]

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu trafiła skarga jednej z aptek na uchwałę Rady Powiatu Rawickiego, która dotyczyła określenia […]

– Jesteśmy na etapie zapraszania członków do wspólnych obrad. To zespół, który – z niewielkimi zmianami personalnymi – odpowiada […]

Tarcefoksym podawany jest dożylnie pacjentom chorym na ostre zapalenie płuc i w przypadkach poważnych zakażeń. Produkują go Tarchomińskie Zakłady […]

Od 25 czerwca 2017 r. w prawie farmaceutycznym istnieją dwa przepisy antykoncentracyjne. Jeden z nich – istniejący od wielu […]