Aktualności

REKLAMA

Niżej pełna treść listu władz ZPP (zachowana oryginalna pisownia): Szanowni Państwo Posłowie! W Sejmie procedowany jest obecnie poselski projekt […]

Jak podaje w prognozach przygotowanych dla „Rz” dom mediowy MediaCom, wprowadzenie ewentualnych ograniczeń lub zakazu reklamy branży farmaceutycznej z […]

farmacja.pl z humorem #246

Prawo farmaceutyczne w art. 99 ust. 3 zakazuje otwierania nowych aptek przedsiębiorcy, który posiada ponad 1 proc. udziału w […]

– Mała intratność uzyskiwana przez apteki w porze nocnej nie może być wystarczającym argumentem przemawiającym za brakiem potrzeby dostępności […]

Propozycję rezygnacji z kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zawiera projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa […]

Zdaniem prawników z Kancelarii DZP prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne mogą potoczyć się dwojako. Z pewnością […]

…Pogodziłem się już z faktem, że jako społeczność aptekarska nie jesteśmy nigdy w stanie mówić jednym głosem, ale w […]