Aktualności

REKLAMA

Ponadto do wykazu dodano leki zawierające substancję czynną pramipexolum do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona […]

Kwestię dyżurów aptek reguluje art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym rozkład […]

Toujeo jest insuliną długodziałającą o 24 godzinnym profilu działania. Podaje się ją raz dziennie, dokonując iniekcji o tej samej […]

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS, osteoartroza) jest najczęstszym schorzeniem stawów, stanowiącym istotny problem społeczny i ekonomiczny, szczególnie w starzejącym się […]

– Widzimy problem w tym, że konsument ma problem z rozróżnieniem, co jest lekiem, a co suplementem, czyli żywnością […]

Ja wiem, że nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania. Wiem, że jestem kierownikiem apteki i to na […]

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwraca uwagę, że zmniejszanie się liczby wykwalifikowanych pracowników – farmaceutów w przeliczeniu na jedną […]

Ewa Warmińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, odpowiadając jednemu z farmaceutów na dramatyczny list związany z ciągłymi […]

– Z zaniepokojeniem przyjęłam informacje o planach dokonania przez Ministerstwo Zdrowia zmian prawnych, które będą skutkowały zakazem dystrybucji produktów […]

BCC twierdzi, że zmiany, o których mowa powyżej, będą niekorzystne nie tylko dla krajowych producentów leków oraz suplementów diety, […]