Aktualności

REKLAMA

Postępowanie przeciwko aptece wszczęto 4 kwietnia 2017 r, jego przedmiotem było nakazanie zaprzestania prowadzenia reklamy aptek ogólnodostępnych i nałożenia […]

Choroba wysokogórska to jest obecność niespecyficznych objawów, pojawiających się zwykle na drugi bądź trzeci dzień po przybyciu na dużą […]

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na aptekę karę w wysokości 8 000 zł, za stwierdzone podczas kontroli […]

D i MSA, znane również jako alfa-synukleinopatie, to wyniszczające organizm chorego schorzenia neurodegeneracyjne przejawiające się postępującym upośledzeniem funkcji motorycznych, […]

Ministerstwo Zdrowia od kilku tygodni intensywnie pracowało nad nowym rozporządzeniem w sprawie recept, które umożliwiałoby m.in. realizację recept wystawionych […]

Po przedłużającym się oczekiwaniu na decyzję sądu okręgowego w Warszawie założyciele ZAPPA otrzymali oficjalną informację KRS o zarejestrowaniu związku. […]

– Udało mi się w krótki czasie przygotować bardzo wiele zmian i projektów ustawowych, które istotnie wpływały na wyceny […]

Decyzję w tej sprawie wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod koniec listopada 2017 r. Apteka została ukarana za kolportowanie […]

To oni są władni ustalać reguły, na jakich zaopatrują się w leki Rx polskie apteki. W związku z brakiem […]