Aktualności

REKLAMA

– Poszedłem z receptą do apteki. Cały dobowy zapas rozpisany na dwie części. Realizacja wszystkich recept okazała się niemożliwa […]

– Zależało mi, aby Tadeusz Pankiewicz figurował tutaj, na honorowym miejscu. W pełni na to zasłużył i wszyscy, którzy […]

Informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 FGD w obecnej formie przestaje funkcjonować – w odnowionej formie forum dyskusyjne działa […]

– Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem […]

W Wielkiej Brytanii sildenafil nadal jest zakwalifikowany jako POM (Prescription Only Medicine). Czyli musi być wydany na receptę, a […]

– Ostatnie analizy asortymentu aptecznego, pod kątem celów, jakie ministerstwo chce osiągnąć, wskazują, że nie jest zasadne usuwanie z […]

Epigenetyka zajmuje się zmianami w translacji DNA innymi niż spowodowane przez modyfikacje jego sekwencji. W ramach finansowanego przez UE […]

– PiS chce zmienić ustawę w sprawie aptek. Aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta i mieć najwyżej cztery placówki. […]

Z dniem 1 stycznia 2017 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadza obowiązek zapłaty za […]