Aktualności

REKLAMA

Oba wnioski wpłynęły 30 grudnia ub.r., sprawa jest w toku. Koncentracja ma polegać na przejęciu przez Northern Pharmacies sp. […]

W znacznej większości państw członkowskich UE regulacje sprzedaży poza-aptecznej są znacznie bardziej restrykcyjne niż w Polsce co wynika z […]

3 stycznia pisaliśmy o decyzji nowosądeckich radnych, dotyczącej dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne […]

Tymczasem Okręgowa Rada Aptekarska w Kaliszu wyraziła na temat projektu rady powiatu opinię negatywną. Sami farmaceuci mają wiele wątpliwości […]

Mózg farmaceuty zawsze będzie działał tak samo, zawsze będzie pamiętał wszystko czego się nauczył, a wbudowany altruizm sprawi, że […]

Podczas owulacji oocyty ssaków zatrzymują się na etapie metafazy II i mogą przejść do kolejnego etapu dopiero po zapłodnieniu […]

Jak wyjaśniała gość, w wielu aptekach pacjent, poprzez odpowiednią politykę jest namawiany do kupowania nadmiernej ilości leków czy suplementów […]

farmacja.pl z humorem #232

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to ogromna baza, dzięki której urzędnicy dowiedzą się np., gdzie leków brakuje, a […]