Aktualności

REKLAMA

Nad wspomnianą apteką zawisła groźba zamknięcia, gdy jej obecne właścicielki postanowiły zmienić profil działalności i w pomieszczeniach apteki prowadzić […]

30 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie przegłosowała i tym samym zaakceptowała uchwałę w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych […]

Powodem wycofania Asmenolu w tabletkach do rozgryzania i żucia w dawce 4 mg – stosowanej u dzieci – jest […]

farmacja.pl z humorem #230

Od 2001 roku, tj. od momentu „uwolnienia” rynku aptecznego w Polsce, system dystrybucji detalicznej leków targany jest wieloma zjawiskami, […]

Utrzymanie masy kości zależy od nasilenia resorpcji powodowanej przez osteoklasty (OC) i tworzenia z udziałem osteoblastów (OB). W projekcie […]

Organizatorem mistrzostw będzie Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. Patronat honorowy objęła Naczelna Izba Aptekarska oraz Prezydent Miasta Sosnowca, a […]

Farmaceuta w jednej z poznańskich aptek stwierdził, że nie przysługuje zniżka obywatelom Ukrainy i że potrzebują dodatkowego zaświadczenia z […]