Ambasady USA, Izraela, Kanady oraz Litwy interweniują w sprawie zmian na rynku aptek | farmacja.pl

Ambasady USA, Izraela, Kanady oraz Litwy interweniują w sprawie zmian na rynku aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-23 09:28:51 /

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przekazała Wojciechowi Murdzenkowi, przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, która zajmuje się poselskim projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, wątpliwości dotyczące proponowanych zmian.

Do prezesa PAIiIZ zwrócili się przedstawiciele ambasad USA, Izraela, Kanady oraz Litwy w imieniu inwestorów ze swoich krajów prowadzących działalność w Polsce, z prośbą o wzięcie pod rozwagę ich argumentów w pracach nad zmianami w przepisach dotyczących regulowania rynku aptek.

- Zdaniem ambasad proponowane przepisy mogą wpłynąć negatywnie na strukturę i rozwój rynku aptecznego w Polsce, a także na warunki inwestowania w Polsce - czytamy w liście PAIiIZ.

Obawy przedstawicieli wspomnianych krajów budzi możliwość uchylania zezwolenia na prowadzenie aptek osobom niebędącym farmaceutami z Prawem Wykonywania Zawodu, ograniczenia dotyczące charakteru podmiotów, które mają mieć prawo do otwarcia apteki oraz ograniczenie możliwości sprzedaży biznesu aptecznego poprzez wykluczenie sukcesji uniwersalnej na nabycie licencji na prowadzenie apteki, a także przez ograniczenia terytorialne i demograficzne.

- Proponowane zmiany w prawie farmaceutycznym budzą poważne wątpliwości w kontekście ewentualnego naruszenia praw własności, konstytucyjnej wolności prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady równej ochrony prawa - czytamy w liście do Wojciecha Murdzenka. - Zmiany te mogą prowadzić jednocześnie do wycofania zagranicznych inwestorów z sektora farmaceutycznego. Wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera biznesowego może zostać znacząco nadszarpnięty, co znacząco utrudni proces pozyskiwania dla Polski nowych inwestorów.
Autor listu twierdzi też, że firmy, które zainwestowały setki milionów euro w budowę sieci aptek w Polsce są rzetelnymi płatnikami podatków dla budżetu państwa. Jednocześnie przyznaje, żę zagraniczne sieci aptek nie mają łącznie więcej niż 8% udziału w rynku.

- Wprowadzenie w proponowanym dotychczas brzmieniu zmian w prawie farmaceutycznym, może wprost wpłynąć na wycofanie się zagranicznych podmiotów z rynku aptecznego w Polsce - czytamy w liście PAIiIZ. - Skutkiem takich działań będzie m.in. zamykanie sieci aptek, zwalnianie pracowników oraz ryzyko wystąpienia w ramach Dwustronnych Umów Inwestycyjnych (tzw. BIT) zawartych przez Skarb Państwa z innymi krajami z wnioskami odszkodowawczymi za wywłaszczanie zainwestowanych aktywów.

Powyższe kwestie i obawy były podnoszone podczas wizyty Wicepremiera Morawieckiego w Izraelu, z którego pochodzi jeden z największych inwestorów na tym rynku - Super-Pharm. W trakcie wizyty zapadły uzgodnienia, iż reprezentowana na spotkaniu strona rządowa podejmie działania mające na celu rozwiązanie podnoszonego problemu.

Oryginalną treść listu można pobrać z TEGO ADRESU

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj