REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 13 lipca 2018

AOTMiT: 26. posiedzenie Rady Przejrzystości

Artykuł pochodzi z serwisu
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosiła na swojej stronie informację o planowanym posiedzeniu Rady Przejrzystości 26/2018 w dniu 16.07.2018r.

Porządek obrad obejmie:

 1. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych”,
  2. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Kobierzyce w wieku 65+”,
  3. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021”,
  4. „Gminny Program Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019-2020 Gminy Staszów”
  5. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019- 2021”,
  6. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Świętochłowic w wieku 55 lat i więcej”,
  7. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018-2020”,
  8. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach 2019-2022”.
 2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DARZALEX (daratumumab) w ramach programu lekowego: “Daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0)”.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Świadczenie edukacyjne z zakresu diabetologii u pacjentów z cukrzycą”.
 4. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku AFINITOR (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD-10 C17.2).
 5. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku KIOVIG (immunoglobulina ludzka) we wskazaniu: zespół antyfosfolipidowy (ICD-10 D89.9).
 6. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TARGRETIN (bexarotene) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (ICD-10 C84.5).
 7. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku OPDIVO (niwolumabum) we wskazaniach: rak płaskonabłonkowy gardła (ICD-10 C14.0), (Art. 31s ust. 6 pkt 4, RDTL), rak płaskonabłonkowy nosogardła ( ICD-10 C11.8), (Art. 31s ust. 6 pkt 4, RDTL), rak płaskonabłonkowy gardła dolnego ( ICD-10 C12.0), (Art. 31s ust. 6 pkt 4, RDTL).
 8. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku CAELYX (doksorubicyna liposomalna) we wskazaniu: rak z komórek łojowych powieki górnej w stadium rozsiewu (ICD-10 C76.7).
 9. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:
  1. „Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie),
  2. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie).
 10. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Zdrowy Uśmiech” (miasto Gliwice).

Źródło: AOTMiT

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych