REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 20 lipca 2018

AOTMiT: 27. posiedzenie Rady Przejrzystości

Artykuł pochodzi z serwisu
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała komunikat z harmonogramem Rady Przejrzystości 27/2018 przewidzianej na dzień 23.07.2018r.

Porządek obrad obejmie:

 1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.
 2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego BEBILON PEPTI 1 SYNEO i BEBILON PEPTI 2 SYNEO we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Profilaktyczna mastektomia u kobiety z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi”.
 4. Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”.
 5. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:
  1. „Wczesne wykrywanie, terapia oraz rehabilitacja dzieci z całościowymi zaburzeniami psychicznymi na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie),
  2. „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  3. „Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  4. „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  5. „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  6. „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  7. „Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” (woj. śląskie),
  8. „Regionalny program rehabilitacji oddechowej, jako droga do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022” (woj. śląskie).
 6. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020”,
  2. „Program profilaktyki szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski 60+” .

Źródło: AOTMiT

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych