REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 9 sierpnia 2018

AOTMiT: 30. posiedzenie Rady Przejrzystości

Artykuł pochodzi z serwisu
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła na swojej stronie harmonogram spotkania Rady Przejrzystości 30/2018 przewidzianej na dzień 13.08.2018r.

Porządek obrad będzie obejmować:

 1. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: RYSPERYON, SULPIRYD, ARYPIPRAZOL, ZYPRAZYDON, OLANZAPINĘ, KWETIAPINĘ, KLONIDYNĘ, TOPIRAMAT, KLONAZEPAM we wskazaniu: Zespół Tourette’a.
 2. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mesalazyna we wskazaniu: popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO).
 3. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:
  1. „Program polityki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”,
  2. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”,
  3. „Regionalny Program Zdrowotny z zakresu wczesnego wykrywania i zapobiegania niepełnosprawności narządu ruchu (układu kostno-stawowego) u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa świętokrzyskiego”,
  4. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” (woj. świętokrzyskie).
 4. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców miasta Białystok na lata 2018-2020”,
  2. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2018-2020”,
  3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” (pow. poznański),
  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” (gm. Granowo),
  5. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 8-letnich z terenu Gminy Żyrardów na lata 2019-2021”,
  6. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2018-2019 »Miej odwagę, nie nadwagę«”,
  7. „Program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Sosnowca w latach 2019-2022”.
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych