REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 stycznia 2020

Aptece cofnięto zezwolenie za uporczywe łamanie zakazu reklamy…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki w związku z niewykonaniem wcześniejszej decyzji dotyczącej zaprzestania prowadzenia nielegalnej reklamy. Placówka mimo kary finansowej nadal kolportowała ulotki reklamowe…

W lipcu 2017 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że przedsiębiorca posiadający aptekę narusza art. 94a ust. 1b Prawa farmaceutycznego, prowadząc jej zakazaną reklamę. Kolportował między innymi ulotki w aptece, na których znajdowały się dane dotyczące jej lokalizacji oraz otwarcia, mapka dojazdu, logo i zdjęcie przedstawiające wejście do lokalu. Jednocześnie w okolicznych przychodniach NZOZ rozmieszczono plakaty informujące o otwarciu apteki, zawierające te same dane, które znalazły się na ulotkach. Oprócz tego na wielorodzinnym budynku mieszkalnym umieszczono reklamę wielkoformatową (czytaj również: Ogromna kara za ogromną reklamę apteki na kilkunastopiętrowym bloku).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Wielkopolski WIF nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 000 zł. Jednocześnie w ramach decyzji administracyjnej nakazał zaprzestania stosowania niedozwolonej reklamy apteki. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji, jednak Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał ją w mocy (decyzją z grudnia 2018 roku).

REKLAMA

Kontrola wykonania decyzji

6 lutego 2019 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu dokonali kontrolnego sprawdzenia wykonania wcześniejszej decyzji WIF. W trakcie kontroli okazało się, że w aptece nadal znajdują się ulotki, których nakazano zaprzestania stosowania jako niedozwolonej formy reklamy. W rezultacie 17 czerwca Wielkopolski WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki. Podstawą dla niego był art. 103 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówi:

REKLAMA

„Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:
1) nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy;”

Przedsiębiorca w trakcie postępowania domagał się jego umorzenia. Przekonywał, że nie posiadał wiedzy na temat źródła pochodzenia ulotek, nie zamawiał ich ani nie wyrażał zgody na ich wyłożenie w izbie ekspedycyjnej apteki. Ulotki miałby zostać też zniszczone (czytaj również: Kara 25 000 zł za ulotki apteki w przychodni).

Wielkopolski WIF uznał jednak, że te argumenty nie zasługują na uwzględnienie. Z posiadanych przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informacji wynikało, że przedsiębiorca posiadał wiedzę o źródle pochodzenia ulotek. Urzędnicy nie dali też wiary argumentom, że ulotki zostały podrzucone celowo.

Ostatecznie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję cofającą przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie apteki.

Sygn. akt WIFPOP.8520.4.1.2019

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

2019_09_12_WIFPOP.8520.4.1.2019

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych