REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 10 maja 2019

Apteczne odznaczenia i nagrody dla zasłużonych farmaceutów…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Co jakiś czas słyszy się o nagrodach i odznaczeniach, jakie otrzymują farmaceuci. Niektóre z nich przyznawane są przez samorząd aptekarski lub na jego wniosek. Oto co powinniście wiedzieć na ich temat…

Działalnością samorządu aptekarskiego kieruje Naczelna Rada Aptekarska. W jej skład wchodzą Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi Okręgowych Rad Aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy. Zasłużeni farmaceuci mogą otrzymać wyróżnienia samorządowe i państwowe. Odbywa się to po złożeniu przez Okręgową Izbę Aptekarską wniosku w sprawie przyznania tych nagród do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Odznaczenia państwowe

  • odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadawana przez Ministra Zdrowia;
  • krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP.

Odznaczenia samorządu aptekarskiego

  • Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego;
  • Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polski;
  • Mecenas Samorządu Aptekarskiego.

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego i Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego

Stanowią najwyższe uznania jakie mogą zostać przyznane przez członków samorządu aptekarskiego. Regulamin ich udzielania stanowi załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 13 września 2012 roku. Nadawane są, jak określono we wspomnianym wcześniej akcie prawnym, za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. W przeciwieństwie do Medalu, który przyznawany jest tylko farmaceutom (w tym również pośmiertnie), Tytuł może zostać przyznany także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które w szczególny sposób przysłużyły się dla aptekarstwa.

REKLAMA

Mecenas Samorządu Aptekarskiego

W ustanowionym przez Naczelną Radę Aptekarską regulaminie dotyczącym tego wyróżnienia określono przez kogo i w jakich okolicznościach może być przyznawane.

REKLAMA

Prezydium Narodowej Rady Aptekarskiej (NRA), Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna, lub członek NRA mogą złożyć wniosek do Narodowej Rady Aptekarskiej o nadanie wyróżnienia. Przy rozpatrywaniu tych wniosków brane są pod uwagę wybitne zasługi jednostek w rozwoju samorządu aptekarskiego. W regulaminie przedstawiono trzy grupy, które mogą otrzymać nagrodę Mecenas Samorządu Aptekarskiego.

Do pierwszej z nich należą pojedyncze osoby, nie tylko farmaceuci i aptekarze, ale także politycy, i przedstawiciele władz samorządowych. Brane są pod uwagę także podmioty życia społecznego wspomagające samorząd aptekarski i współpracujące z Naczelną Izbą Aptekarską oraz firmy i hurtownie farmaceutyczne, apteki, mass-media i samorządy zawodowe innych korporacji. Osoby, które wspierają finansowo budżet Narodowej Izby Aptekarskiej np. przy organizacji szkoleń, konferencji, Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza również mają szansę na otrzymanie tego wyróżnienia.

Uroczyste wręczanie nagrody odbywa się dwa razy do roku i dokonuje tego Prezes  lub przedstawiciel Narodowej Rady Aptekarskiej (NRA). Najczęściej ma to miejsce podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza oraz na Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Wyróżnienie może zostać przyznane tej samej osobie (podmiotowi) tylko jeden raz.

Kapituła strzeże honoru odznaczeń

Kapituła jest tworzona przez Kanclerza Medalu i Tytułu, którym są Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i czterej członkowie Kapituły. Kanclerz pełni rolę reprezentatywną oraz organizuje pracę zespołu. Zadaniem Kapituły jest stanie na czele Medalu i Tytułu, a przede wszystkim strzeżenie honoru tych odznaczeń.

Przyznawanie odznaczeń

Kandydatury zarówno do otrzymania Medalu, Tytułu jak i wyróżnienia są składane przez Okręgowe Rady Aptekarskie w formie wniosku wraz z uzasadnieniem. Może on być dostarczony osobiście do biura izby bądź drogą pocztową lub mailową. Powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące osoby (podmiotu), która ma zostać nagrodzona. Należy podać w nim m.in. nazwę uczelni wraz z rokiem jej ukończenia, datę rozpoczęcia pracy, posiadane specjalizacje, tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje. Ważny jest także krótki opis przebiegu pracy oraz status w przypadku aptekarza np. właściciel apteki, kierownik czy zwykły pracownik.

Praca na rzecz Izby Aptekarskiej, inne formy aktywności (np. udział w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego) stanowią dodatkowe atuty kandydata i również powinny zostać wpisane. Do każdego zgłoszonego wniosku należy także dołączyć podpisane przez nominowaną osobę oświadczenie o niekaralności.

W następnej kolejności Kapituła analizuje wnioski i w przypadku, gdy spełniają założone wymagania przesyła je do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Ta decyduje o przyznaniu bądź nie danego odznaczenia.

Bibliografia:

  1. Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910410179/O/D19910179.pdf);
  2. http://oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/418-odznaczenia-2019-r;
  3. https://www.nia.org.pl/2015/11/21/medal-im-prof-bronislawa-koskowskiego-tytulstraznika-wielkiej-pieczeci-aptekarstwa-polskiego/;
  4. https://www.nia.org.pl/2015/11/21/mecenas-samorzadu-aptekarskiego/.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych