'Apteka dla aptekarza' zablokuje powstanie 15 aptek Super-Pharm | farmacja.pl

'Apteka dla aptekarza' zablokuje powstanie 15 aptek Super-Pharm

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-19 07:15:00 /

Ambasador Izraela ponownie interweniuje w sprawie zmian na polskim rynku aptecznym, broniąc interesów sieci aptek Super-Pharm, której prezes Nitzan Lavi wprowadzenie w Polsce reguły 'apteka dla aptekarza' określa mianem bezprawnego wywłaszczenia, które będzie kosztowało firmę kilkanaście milionów złotych.

- Zgodnie z informacjami, które dotarły do nas z izraelskiej firmy Super-Pharm, która jest właścicielem i operatorem sieci 68 aptek w Polsce, wspomniana firma ma już podpisane kolejnych 15 umów z deweloperami na otwarcie kolejnych aptek w Polsce - czytamy w liście Anny Azari, Ambasador Izraela w Polsce skierowanym do Marszałka Senatu RP.

Zwraca ona uwagę, że w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy Prawo farmaceutyczne, Super-Pharm nie będzie w stanie złożyć wniosków o wydanie zezwolenia na otwarcie i prowadzenie wspomnianych aptek przed datą wejścia w życie ustawy. W rezultacie poniesie znaczące straty finansowe.

Jakie to straty? Te precyzuje sam Super-Pharm w liście do przedstawicieli parlamentu wysłanym na początku kwietnia. Mowa w nim o kilkunastu milionach strat wynikających z kar, jakie Super-Pharm będzie musiał zapłacić deweloperom, z którymi podpisał już umowy.
- Podkreślić należy, iż kwota szkód w wysokości kilkunastu milionów złotych obejmuje jedynie określone z góry kary umowne za naruszenie umów, natomiast nie uwzględnia odszkodowań przenoszących kwotę zastrzeżonych kar, które mogą być dochodzone przez wynajmujących od Super-Pharm na zasadach ogólnego prawa cywilnego - czytamy w liście wysłanym do przedstawicieli parlamentu i rządu.

Super-Pharm sugeruje, że rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być wprowadzenie rozwiązania regulującego sytuację przedsiębiorców posiadających "apteki w budowie" - takie rozwiązanie istnieje już w polskim porządku prawnym, w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz transporcie drogowym. Znajduje się tam art. 6, który wyłącza obowiązywanie nowych przepisów podatkowych, w stosunku do umów określonych w tym artykule, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Nitzan Lavi (prezes Super-Pharm Ltd.) wskazuje, że nie honorowanie przez projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przysługujących inwestorowi praw w toku, "należy traktować jako naruszenie standardu sprawiedliwego i równego traktowania, które spółce Super-Pharm gwarantuje art. 2 ust. 2 Umowy Polsko-Izraelskiej".

- Firma Super-Pharm, jak i inne firmy izraelskie, decydujące się na inwestycje w Polsce brała pod uwagę zachowanie przez stronę polską przepisów zawartych we wspomnianej umowie licząc na wsparcie i ochronę swoich inwestycji - przypomina z kolei Anna Azari, prosząc marszałka Karczewskiego o pochylenie się nad tą kwestią przed najbliższych posiedzeniem Senatu.

Źródło: senat.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj