REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 czerwca 2018

Apteka nie może używać czerwonego krzyża?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku Czerwonego Krzyża przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych. Zjawisko nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przypadki nadużywania znaku należy zgłaszać…

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie publikuje artykuł dotyczący ochrony znaku Czerwonego Krzyża. Informuje on, że używanie jego używanie przez firmy, farmaceutów, lekarzy czy osoby prywatne może być niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

– Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji Genewskich z 1949 roku przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitarnej dla każdego człowieka – informuje Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. – Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych, co nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Dzisiaj znaki Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu symbolizują neutralną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. Podczas konfliktu zbrojnego mogą być użyte w celach ochronnych, by zapewnić bezpieczeństwo:

  • służbom medycznym i personelowi religijnemu sił zbrojnych;
  • służbom medycznym, budynkom i pojazdom stowarzyszeń krajowych wówczas, gdy działają na zlecenie wojskowej służby medycznej sił zbrojnych i podlegają prawu i regulaminom wojskowym;
  • po wyraźnej zgodzie rządu i pod jego kontrolą: szpitalom cywilnym, wszystkim cywilnym jednostkom medycznym i innym organizacjom pomocowym, ich personelowi oraz cywilnym środkom transportu przeznaczonym do niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom.

Z kolei podczas pokoju, znaki te mogą być wykorzystane indywidualnie i w czystej formie jako symbol ochrony przez:

  • służby medyczne i personel religijny sił zbrojnych;
  • służby medyczne i na pojazdach stowarzyszenia krajowego, które mają służyć niesieniu pomocy w czasie konfliktu zbrojnego, za wiedzą odpowiednich władz.

A także przez:

  • Ochotników, personel oraz podmioty powiązane z Ruchem (Stowarzyszenia Krajowe, MKCK, Federacja).
  • Jako środek wyjątkowy przez ambulanse i punkty pierwszej pomocy przeznaczone wyłącznie do niesienia pomocy bezpłatnie zgodnie z prawem krajowym za wyraźną zgodą Stowarzyszenia Krajowego.

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. Notoryczne nieprzestrzeganie postanowień międzynarodowych poprzez nielegalne korzystanie ze znaku może – w razie eskalacji konfliktu – doprowadzić do narażenia na niebezpieczeństwo osób uprawnionych do noszenia takiego emblematu, co przyczynić się może do podważenia skuteczności pomocy humanitarnej Ruchu. Za takie bezprawne nadużywanie tego symbolu można uznać również ich wykorzystywanie przez nieuprawnione osoby lub podmioty (firmy, farmaceutów, lekarzy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne itp.).

Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego obowiązującego w Polsce (art. 44 i 53 Konwencji Genewskich o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dn. 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r. nr 38, poz. 171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13, 14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16 listopada 1964 r., Dz. U. nr 41, poz. 276).

Określone wykroczenie, opisane w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, może zostać popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Przez „używanie” rozumie się posługiwanie się wymienionymi symbolami, np. przez umieszczenie ich na produktach, pojazdach, budynkach, w celu wywołania u osób zainteresowanych przekonania, że ich sprzedaż lub użytkowanie odbywa się za zgodą albo we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub Polskim Czerwonym Krzyżem.

– Liczymy na zrozumienie, że dbałość o utrwalenie w świadomości właściwego znaczenia znaku Czerwonego Krzyża, znaku chroniącego ludzkie życie, leży w interesie nas wszystkich. W przypadku chęci zgłoszenia nadużywania wyżej wymienionego znaku na terenie województwa małopolskiego, prosimy o kontakt z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Studencka 19, 31-116 Kraków), pod numerem tel: 572-341-845, 12-422 91 15 wew. 34, bądź e-mailem: eval(unescape(‚%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%6b%72%61%6b%6f%77%2e%6d%70%68%40%70%63%6b%2e%6d%61%6c%6f%70%6f%6c%73%6b%61%2e%70%6c%22%3e%6b%72%61%6b%6f%77%2e%6d%70%68%40%70%63%6b%2e%6d%61%6c%6f%70%6f%6c%73%6b%61%2e%70%6c%3c%2f%61%3e%27%29%3b’)).

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych