REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 lipca 2018

Apteka poniesie koszt z powodu zmiany nazwy ulicy?

Artykuł pochodzi z serwisu

W związku z ustawą dekomunizacyjną, w ostatnim czasie wiele ulic zmieniło nazwy. W przypadku gdy znajdują się przy nich apteki, wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian w treści zezwolenia na prowadzenie takiej placówki. Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zapytała GIF, czy apteki będą musiały ponosić koszt takiej zmiany…

Zdaniem GIF taka zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki nie podlega opłacie (fot. Shutterstock)

Prawo farmaceutyczne stanowi, że za zmian zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

REKLAMA

– Powyższe regulacja, co do zasady, znajduje zastosowanie w każdym przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, o ile żadne przepisy szczególne nie regulują kwestii pobierania opłat w odrębny sposób – pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny.

REKLAMA

W świetle art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, ich nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Jednocześnie art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu przewiduje zwolnienie od opłat pism oraz postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy. Zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

– Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego art. 5 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu stanowi przepis szczególny, ustanawiający wyjątek od ogólnej zasady, wynikającej z przepisów ustawy Prawo farmaceutycznego, zgodnie z którą zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki podlega opłacie – pisze GIF. – W konsekwencji, o ile postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki w zakresie adres – nazwy ulicy, przy której znajduje się lokal apteki, zmierza do ujawnienia w dokumencie urzędowym (zezwoleniu) zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, o tyle taka zmiana zezwolenia nie podlega opłacie.

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych