Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF? | farmacja.pl

Apteka sprzedawała leki bez wymaganej recepty. Jaka decyzja WIF?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-19 09:38:38 /

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził postępowanie w sprawie apteki, która wydawała pacjentom leki bez wymaganej recepty i sporządzania recepty farmaceutycznej. Pacjenci bez problemu dostawali antybiotyki, hormony, sterydy i leki przeciwbólowe...

Proceder sprzedawania przez aptekę leków bez wymaganej recepty, został odkryty podczas planowej kontroli Inspekcji Farmaceutycznej. W placówce wydawano w ten sposób hormony, antybiotyki i chemioterapeutyki, leki przeciwbólowe, sterydowe oraz z innych grup terapeutycznych. W przypadku wydawania leków o kategorii Rp jako OTC apteka nie pobierała danych pacjenta, adresu oraz nie podawała powodu wydania takiego leku.

- Na wydrukach dokumentujących rozchód leków Rp w badanych okresie stwierdzono wielokrotnie powtarzającą się odręczną sprzedaż produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp bez wymaganej recepty lekarskiej - czytamy w uzasadnieniu do decyzji WIF.

Postępowanie wyjaśniające nie wykazało, aby wydawanie produktu leczniczego Rp, bez recepty z pominięciem wizyty lekarskiej, związane było z troską o zdrowie pacjenta. Kluczowe w całej sytuacji było nie odnotowywanie danych adresowych pacjenta, co uniemożliwiało dotarcie do niego w przypadku stwierdzenia błędu wydania leki, stwierdzenia niezgodności lekowej lub w szczególnych wypadkach wady jakościowej leku. Kierownik apteki nie skorzystał z możliwości wystawienia recepty farmaceutycznej, która jest uprawnieniem zapisanym w prawie farmaceutycznym. Daje ono możliwość wydania pacjentowi leku w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
- We wskazanych przypadkach wydania produktu leczniczego kierownik apteki nie powołuje się na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta - czytamy w decyzji Lubuskiego WIF. - Mając na uwadze, że zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego podlegającym nadzorowi Izby Aptekarskiej, zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, należy stwierdzić, że zdrowie pacjenta jest dobrem nadrzędnym, a korzyść ekonomiczna jest wartością dodaną. Kierownik apteki jest gwarantem pracy apteki zgodnie z przepisami prawa i etyki zawodowej.

Zdaniem WIF wydawanie produktów leczniczych z apteki, z pominięciem wizyty lekarskiej, w przypadku braku zaistnienia sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, może narazić pacjenta na błędną terapię. Zażywanie leków o kategorii dostępności Rp, bez nadzoru lekarskiego może przyczynić się do błędnej oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza, pobrane leki nie zostaną uwzględnione w karcie choroby pacjenta, a pacjent bez odpowiedniej wiedzy medycznej może stosować produkty lecznicze wbrew wskazaniom medycznym.

Jaka więc kara spotkała aptekę? Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą zaprzestania wydawania produktów leczniczych o kategorii dostępności na receptę bez wymaganej recepty lekarskiej.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj