REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 1 czerwca 2018

Apteka sprzedawała przeterminowane leki. Kierowniczka dostała upomnienie…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wymierzył karę upomnienia kierowniczce apteki, w której dochodziło do wydawania i sporządzania leków recepturowych z przeterminowanych surowców. Kontrola Śląskiego WIF wykazała, że w aptece doszło do szeregu nieprawidłowości związanych z zabezpieczaniem leków przeterminowanych.

Inspektor stwierdził, że w aptece sporządzono lek recepturowy z użyciem owego przeterminowanego płynu Burowa. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny powiadomił Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej o wynikach kontroli w aptece, gdzie funkcję kierownika pełniła farmaceutka należąca do ŚIA. Z pisma wynikało, że do WIF wpłynęła anonimowa interwencja pacjentki dotycząca dwukrotnego wydania z apteki przeterminowanej pasty cynkowej z kwasem salicylowym. W rezultacie Inspekcja przeprowadziła kontrolę w aptece, której zakres obejmował weryfikację terminów ważności produktów leczniczych. łącznie sprawdzono terminy ważności 84 surowców farmaceutycznych oraz 500 produktów leczniczych znajdujących się w izbie ekspedycyjnej, a także magazynach.

– Inspektor przeprowadzający czynności stwierdził, że część przeterminowanych produktów leczniczych (około 26 opakowań), znajdujących się na półce w archiwum, nie została zabezpieczona przed wprowadzeniem do obrotu – czytamy w aktach sprawy. – W bezpośrednim sąsiedztwie tych przeterminowanych produktów leczniczych znajdowały się produkty lecznicze i inny asortyment posiadający krótki termin przydatności.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na stanie magazynowym apteki znajdowały się produkty lecznicze (pasta cynkowa 20g oraz Ortanol Plus) z datą ważności inną niż widniejąca w systemie komputerowym apteki, a w witrynie chłodniczej obok leków z prawidłową datą ważności znajdował się przeterminowany płyn Burowa. Z kolei w izbie recepturowej znajdowały się dwa surowce farmaceutyczne (Kamfora i Rivanol) przechowywane w innych niż oryginalne opakowaniach, bez oznaczenia serią, datą ważności, nazwą podmioty odpowiedzialnego.

Inspektor stwierdził również, że w aptece sporządzono lek recepturowy z użyciem owego przeterminowanego płynu Burowa.

W rezultacie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające. Farmaceutka stawiwszy się na posiedzeniu wraz z obrońcą nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Odnosząc się do kwestii wydania przeterminowanej pasty cynkowej przyznała, że miało miejsce zdarzenie opisane przez WIF. Stwierdziła, że pasta cynkowa to produkt rzadko rotujący w aptece i kojarzy, że jedynie dwa opakowania tego produkty leczniczego od momentu otwarcia apteki zostały wprowadzone na stan magazynowy placówki. Po ujawnieniu okoliczności wydania przeterminowanej pasty cynkowej nie miała jednak możliwości ustalenia na jakim etapie wprowadzania do obrotu zaistniały nieprawidłowości, ponieważ nie dysponowała paragonem sprzedaży tego produkty, jak i samym produktem.

Farmaceutka stwierdziła, że uporządkowała wszystkie leki odkładając produkty lecznicze z krótki terminem ważności razem z tymi przeterminowanymi ponieważ wiedziała, że najprawdopodobniej nie uda się ich sprzedać. Po kontroli WIF leki zostały poddane utylizacji, a farmaceutka podjęła decyzję o częstszym utylizowaniu produktów leczniczych, co powinno zminimalizować ryzyko wydania pacjentom obecnych na stanie apteki przeterminowanych leków.

Odnosząc się z kolei do sporządzenia leki recepturowego z zastosowaniem przeterminowanego płynu Burowa udało się farmaceutce ustalić, że nie został on sprawdzony pod kątem terminu przydatności przez osobę sprawdzającą daty ważności, ponieważ stał w lodówce i pracownik po prostu go przeoczył. Farmaceutka podkreśliła, że surowiec był przeterminowany o dwa tygodnia, podczas gdy po upływnie daty ważności można go teoretycznie stosować jeszcze przez około 3 miesiące, dlatego najprawdopodobniej fakt zastosowania go do sporządzenia leku recepturowego pozostał bez wpływu na jego działanie terapeutyczne. Kierowniczka apteki podkreśliła, że jest świadoma iż lek nie powinien był zostać zastosowany. Jednocześnie stwierdziła, że sprawdzanie dat ważności produktów leczniczych to zadanie delegowane różnym pracownikom apteki, ale czuje się mimo to odpowiedzialna za to, że okazały się nienależycie weryfikowane.

Podsumowując farmaceutka wyjaśniła, że po kontroli ŚlWIF odbyła rozmowę dyscyplinującą z pracownikami apteki, z której został sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej uczestników. Natomiast każdy z pracowników, których uchybienia przyczyniły się do wystąpienia naruszeń podpisał jeszcze dokładniejszych wykaz swoich obowiązków. Kierowniczka zapewniła, że odtąd pracownicy są bardziej czujni, a i ona wzmocniła kontrolę nad ich pracą.

Sąd aptekarski stwierdził, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, iż farmaceutka nie sprawowała prawidłowej pieczy nad organizacją pracy w kierowanej przez siebie aptece, czym dopuściła się do powstania zarzucanych jej naruszeń. W rezultacie nałożono na nią karę upomnienia, uznając, że jest ona adekwatna do ciężaru gatunkowego zarzucanych farmaceutce czynów, mając jednocześnie na względzie, że nie była ona wcześniej karana w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności farmaceutów. Jednocześnie nie stwierdzono, by powstałe uchybienia spowodowały negatywne skutku zdrowotne dla pacjentów, o czym miał świadczyć brak dodatkowych skarg pacjentów w toku prowadzonego postępowania. Sąd zauważył też, że farmaceutka podjęła czynności naprawcze.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych