Apteka straciła zezwolenie, bo właściciel zmuszał farmaceutów do łamania prawa | farmacja.pl

Apteka straciła zezwolenie, bo właściciel zmuszał farmaceutów do łamania prawa

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-07 07:30:00 /

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że właściciel apteki, w której farmaceuci zmuszani są do wydawania kart rabatowych, a kierownik jest marginalizowany, nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. W rezultacie apteka straciła zezwolenie na działalność...

Sprawa ma swój początek w 2015 roku, kiedy Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził planową kontrolę w jednej z aptek. W jej trakcie okazało się, że w aptece funkcjonuje program lojalnościowy. Po przeprowadzonej kontroli WIF zażądał od kierownika apteki wyjaśnień dotyczących zasad działania tego programu, jednak farmaceuta złożył oświadczenie, z którego wynikało, że to spółka będąca właścicielem apteki ustosunkuje się do tej sprawy. Wyznaczony do tego pełnomocnik spółki wyjaśnił, że kierownik apteki nie został upoważniony do składania wyjaśnień dotyczących prowadzonych w aptece programów.

Przez kolejne miesiące WIF domagał się od spółki wyjaśnień dotyczących zasad działania programu i jego regulaminu. Odpowiedzi pełnomocnika spółki były w większości wymijające, a WIF był np. odsyłany po regulamin do apteki. W tym samym czasie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poprosił Okręgową Izbę Aptekarską o wydanie opinii dotyczącej art. 88 pkt 5 ustęp 1 ustawy Prawo farmaceutyczne - dotyczącego zadań kierownika apteki. Ta zwróciła uwagę w zaistniałej sytuacji, na fakt marginalizowania funkcji i zadań kierownika apteki w celu uzyskania zwiększonych korzyści finansowych poprzez prowadzenie nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem izby zmuszanie farmaceuty przez zarząd spółki, do której należy apteka, do działania niezgodnego z prawem, może skutkować pozbawieniem przymiotu rękojmi osoby pełniącej funkcję kierownika apteki.

- Samorząd zwraca także szczególną uwagę, że to kierownik ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie apteki i to na nim spoczywa przestrzeganie zasad ustawy Prawo farmaceutyczne - czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.
Opierając się na brzmieniu art. 88 ustęp 5 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, WIF stwierdził, że to kierownik jest jedyną uprawnioną osobą od organizowania pracy w aptece, w tym do nadzorowania personelu fachowego, w którym zawiera się również udzielanie porad pacjentom. Prowadzenie programu lojalnościowego nie mieści się we wskazanym przepisie prawa farmaceutycznego.

Niedługo po tym WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie apteki. Jego zdaniem właściciel placówki wbrew ustawie Prawo farmaceutyczne zmuszał personel apteki do łamania zasad określonych w art. 94a wspomnianej ustawy (zakaz reklamy aptek).

- Nakazanie kierownikowi apteki będącego przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, przy jego aktywnym sprzeciwie, realizacji zadań sprzecznych z wolą ustawodawcy zawartą w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne oraz art. 31 Konstytucji RP, jest przesłanką do stwierdzenia braku dawania rękojmi przed przedsiębiorcę prowadzącego wskazaną aptekę ogólnodostępną, który to pozbawia kierownika jego konstytucyjnego prawa, kierując się celem maksymalizacji zysku i obrotu - uznał Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

WIF zarzucił również spółce prowadzącej aptekę utrudnianie postępowania kontrolnego oraz zbieranie danych osobowych przez aptekę i przekazywanie ich do podmiotów trzecich. W rezultacie podjął decyzję o odebraniu właścicielowi apteki zezwolenia na jej prowadzenie.

Pełna treść decyzji dostępna na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj