REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 września 2018

Apteka w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany? Minister odpowiada…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Kilka tygodni temu poseł Ireneusz Raś wystosował do ministerstwa zdrowia interpelację w sprawie formalnoprawnych aspektów działalności aptek na rynku farmaceutycznym. Zapytał resort między innymi o to, czy dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany? Na pytania odpowiedział wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Kwestia uzyskania odbioru nadzoru budowlanego budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na aptekę nie jest poruszana w ustawie – Prawo farmaceutyczne (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Zwracając uwagę na formalnoprawne aspekty działalności aptek na rynku farmaceutycznym, zwłaszcza w zakresie udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydawanych za pośrednictwem wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych, poseł Ireneusz Raś zwrócił się do ministra zdrowia z trzema pytaniami. Odpowiedzi udzielił mu Marcin Czech, podsekretarz stanu w resorcie zdrowia.

Czy zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne dopuszcza się wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki w budynku, który nie uzyska odbioru przez nadzór budowlany?

[odpowiedź Marcina Czecha]: Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 poz. 2211) apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego pozwolenia na prowadzenie aptek. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofniecie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do właściwego inspektora farmaceutycznego. Zgodnie z wymaganiami art. 100 ww. ustawy do wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, który składa zainteresowany podmiot, dołączony powinien być m. in. tytuł prawny do pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną oraz opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. Kwestia uzyskania odbioru nadzoru budowlanego budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na aptekę nie jest poruszana w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Czy zgodnie z obowiązującym prawodawstwem można posiadać prawo do lokalu, (które jest konieczne do wydania zezwolenia) w budynku, który nie uzyskał odbioru przez nadzór budowlany?

[odpowiedź Marcina Czecha]: Zagadnienia z zakresu prawa budowlanego pozostają w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kto w przypadku naruszeń tego typu ponosi odpowiedzialność za prowadzenie apteki?

[odpowiedź Marcina Czecha]: Zasadniczo, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2 b ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991, Nr 41, poz. 179), odpowiedzialny za prowadzenie apteki – kierownik apteki. Pytania przedstawione w interpelacji dotyczą jednak kwestii procesu uzyskania pozwolenia na prowadzenie apteki, a więc procedur, które obowiązują organy kompetentne do wydania właściwych pozwoleń.

Źródło: sejm.gov.pl

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych