REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 30 maja 2018

Aptekarze przeciwko dyżurom: Nie da się pracować 24 godziny na dobę!

Artykuł pochodzi z serwisu

22 maja weszła w życie uchwała Rady Powiatu, która zobowiązuje pleszewskie apteki do całodobowych dyżurów w formacie tygodniowym. We wcześniejszej uchwale Rada zaproponowała dyżury aptek do północy. Obecnie obowiązująca uchwała dostosowuje lokalne przepisy do postanowień wojewody, które są zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Pleszewscy aptekarze fizycznie nie są w stanie pełnić całodobowych dyżurów. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

– Jest ona skutkiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego, który w swym stanowisku stwierdził, że poprzednio podjęta uchwała, która wyznaczała dyżury do godziny 24, nie w pełni zaspokaja potrzeby naszych mieszkańców w zakresie dostępności do leków i produktów leczniczych – mówi Urszula Balicka, wicestarosta pleszewski.

Zdaniem Mariusza Politowicza, właściciela apteki w Pleszewie, przepis jest martwy, a pleszewscy aptekarze fizycznie nie są w stanie pełnić całodobowych dyżurów.

– Nie da się pracować 24 godziny na dobę, a tym bardziej przez 7 dni w tygodniu non stop, tak jak to uchwaliła pleszewska Rada Powiatu – mówi farmaceuta. – Jako członek samorządu aptekarskiego wiem, że nasza opinia, samorządu, jest negatywna. Myśmy to podnosili. Rada Powiatu zupełnie bezrefleksyjnie nie odniosła się do do tego. Stwierdziła, że nasze uwagi są bezzasadne, że nie zasługują na uwzględnienie. To jest oczywiście nieprawą, bo żaden człowiek nie może pracować tak długo.

Apteki do przedsiębiorstwa prywatne, ale ich działalność jest reglamentowana. Oznacza to, że osoba, która chce taką aptekę prowadzić, musi uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Farmaceuci podkreślają jednak, że nikt im za nocne dyżury nie płaci.

– Nikt nie finansuje dyżurów aptek. Nikt. A więc Rada Powiatu, burmistrz, minister… nikt. Koszty są wyłącznie po stronie podmiotów prowadzących apteki – mówi Mariusz Politowicz. – Nie da się obciążać kosztami tylko jednej strony, samemu żądając, tak jak chce Rada Powiatu.

– Jest to podmiot, ogólnie rzecz biorąc, zdrowia publicznego i cechuje go inny rodzaj odpowiedzialności – mówi z kolei Urszula Balicka. – To czy jest to zrekompensowane finansowo, nie Rada Powiatu, ale zupełnie inny organ o tym decyduje i możliwe, że powinny być jakieś systemowe rozwiązania w tym zakresie. Takie, które by pozwoliły tym podmiotom gospodarczym, szczególnie w tych małych miejscowościach, funkcjonować poprawnie ekonomicznie.

Ekonomia wysuwa się w tej sprawie na pierwszy plan. Co na temat nocnych dyżurów aptek sądzą mieszkańcy Pleszewa?

– Jedna apteka mogłaby być w nocy czynna, bo nie raz jak ważne są potrzebne, to do Kalisza trzeba jechać. Mieliśmy taką sytuację – mówi jedna z mieszkanek.

W Pleszewie funkcjonuje obecnie 14 aptek. Możliwe, że właśnie w tym fakcie można doszukiwać się przyczyny konfliktu na linii aptekarze-rada powiatu. Konieczne są jednak rozwiązania systemowe. Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne ma wejść w życie pod koniec tego roku. Czy ostudzi emocje związane z nocnymi dyżurami? Okaże się niebawem.

Reportaż telewizji Proart na ten temat można obejrzeć pod TYM ADRESEM (od 12 minuty)

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz