Apteki i hurtownia wyłudzały VAT | farmacja.pl

Apteki i hurtownia wyłudzały VAT

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-27 07:50:00 /

Ponad 2 mln zł musi oddać Urzędowi Skarbowemu kobieta, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczyła w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Towary krążyły z aptek, przez hurtownię do aptek...

Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2013 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił kobiecie przybliżone kwoty zobowiązań w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń 2013 r. i kwiecień-lipiec 2013 r. w łącznej kwocie 1 586 044 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 483 465 zł. W rezultacie dokonano zabezpieczenia tych kwot na majątku osobistym kobiety.

Z dokonanych przez organ kontroli ustaleń wynika szereg nieprawidłowości w prowadzonej przez kobietę działalności gospodarczej. Podejmowane przez nią działania w zakresie transakcji zakupu, jak i sprzedaży ukierunkowane zostały - w ocenie organów - na nadużycie prawa. W rezultacie posłużyły do uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej zarówno przez kontrolowaną, która rozliczała podatek naliczony z otrzymanych faktur VAT, jak również przez firmy, które ten podatek odliczyły na kolejnym etapie obrotu.

Kobieta 11 maja 2011 r. uzyskała od Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Zostało one udzielone na czas nieokreślony, jednak decyzją z dnia 10 listopada 2015 r. GIF stwierdził jego wygaśnięcie.Z ustaleń Urzędu Skarbowego wynika, że w okresie objętym kontrolą transakcje zakupu i sprzedaży leków oraz suplementów diety dokonywane przez kobietę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w większości odbywały się w grupie podmiotów powiązanych z jej byłym małżonkiem występującym również w charakterze dostawcy towarów firmy kobiety i wystawcy spornych faktur VAT. Ustalono ponadto, że obrót towarowy dokonywany przez kobietą z firmą małżonka był sprzeczny z typową drogą towaru funkcjonującą w branży farmaceutycznej. W przypadku transakcji między nimi łańcuch dystrybucji był odwrócony i powtarzalny - te same towary krążą od aptek, poprzez hurtownię do aptek.

Zdaniem organu ustalenia dokonane w toku postępowania kontrolnego pozwalają stwierdzić, że transakcje w grupie podmiotów powiązanych zmierzały do nadużyć podatkowych, a kobieta była beneficjentem korzyści wynikających z uczestnictwa w stworzonym procederze. Z akt sprawy wynika, że w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 za miesiące od marca do lipca 2013 r. wykazywała ona znaczne nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W ocenie organu działania te prowadzą do wniosku, że w kontrolowanym okresie towary krążyły w łańcuchu karuzelowym wielokrotnie, pozwalając poszczególnym elementom łańcucha odzyskać pełny koszt zakupu poprzez naruszenie zasad systemu VAT.

Szczegóły sprawy dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj