REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 listopada 2019

Apteki są zobowiązane do przekazania NFZ swojego adresu e-mail

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają świadczeniodawcom oraz aptekom o obowiązku, nałożonym przez ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawy dnia 21 lutego 2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawy dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm. 14) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczania korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiającą przekazywane danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia informuje, że wypełnienie ww. obowiązku w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia w podany powyżej sposób będzie traktowane jako wypełnienie przedmiotowego obowiązku również w stosunku do ministra właściwego do spraw zdrowia.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Centrala NFZ

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych