REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 10 sierpnia 2018

Apteki szpitalne sięgają do kieszeni studentów

Artykuł pochodzi z serwisu
Nawet 400 złotych za miesiąc musi zapłacić student farmacji za odbycie praktyki po IV roku studiów w aptece szpitalnej, za którą to praktykę nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym standardy kształcenia na kierunku farmacja, studenci po ukończeniu IV roku studiów mają obowiązek odbyć 160h praktyki zawodowej w aptece szpitalnej lub odbyć tzw. praktykę dzieloną, tj. 80h w aptece szpitalnej i 80h w przemyśle farmaceutycznym. Praktyka, jak z resztą wszystkie pozostałe praktyki na studiach farmaceutycznych, jest bezpłatna, co jednak odnosi się jedynie do tego, że student nie otrzyma za nią żadnego wynagrodzenia (choć oczywiście przepisy nie zabraniają by takowe studentowi wypłacić). Okazuje się bowiem, że „bezpłatność” działa tylko w jedną stronę, bowiem niektóre apteki szpitalne wyciągnęły ręce do studenckich kieszeni.

Trudności ze znalezieniem miejsca na praktyki

Jak donoszą studenci farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, proceder ten nie jest wcale nowy, już od przynajmniej kilku lat po wydziale krąży wieść o opłacie jaką muszą ponieść studenci chcący odbyć praktykę w jednej ze szpitalnych aptek w Radomiu. Niestety ostatnimi czasy praktyka żądania od studentów pieniędzy znacznie się rozpowszechniła i obecnie stanowi znaczący problem – przede wszystkim ze względu na ograniczanie liczby miejsc, w którym studenci mogą odbyć praktykę. W Warszawie, w której przecież nie brakuje szpitali i znajdujących się tam aptek szpitalnych studenci mają obecnie problem ze znalezieniem bezpłatnego miejsca na praktyki. Sprawa z resztą wydaje się podobna do tej, o której alarmowali niedawno studenci kierunku lekarskiego, którzy też spotykają się z podobnymi żądaniami ze strony klinik, w których chcieliby odbyć praktyki.

REKLAMA

Radom, Grójec i Warszawa – tu studenci płacą za praktyki

Studenci alarmują, że sprawa dotyczy już nie tylko Radomia, Grójca czy właśnie Warszawy. W tej ostatniej wymieniają 5 szpitali – Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Szpital Wolski, Szpital Bielański oraz Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha.

REKLAMA

W przypadku szpitala Św. Rodziny studenci dowiedzieli się, że opłata za miesiąc wynosi 200 – 350 złotych (dwoje studentów podało niezależnie od siebie różne kwoty, nie wiemy z czego wynika ta rozbieżność – przyp. red.). Nie podano żadnego uzasadnienia oprócz powołania się na decyzję dyrektora szpitala.

Inaczej sprawa się miała ze SPSK im. Orłowskiego, tutaj zapewniano studentów, że nikt nie będzie im kazał płacić i praktyki na pewno się odbędą. Apteka miała jedynie dogadać się z wydziałem, by to bezpośrednio od niego, a nie od studentów, pobrać kwotę za praktyki. Nie podano dokładnej sumy, ale ponoć miało to być kilkadziesiąt złotych. Problemów nie było aż do 20 czerwca, czyli niecałe 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk, kiedy to poinformowano studentów, że praktyki się nie odbędą.

Dość ciekawym przypadkiem i zarazem odosobnionym wśród tej niechlubnej listy jest Szpital Bielański, bowiem ten jako jedyny nie kryje się z wymogiem opłaty za praktyki, umieszczając to w swoim regulaminie praktyk wiszącym na stronie internetowej:

 1. „Dla podmiotów prowadzących kształcenie lub osób zgłaszających się indywidualnie, w ramach studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego ustala się cenę za kształcenie jednej osoby w wysokości:
  1. 10,00 zł brutto za jeden dzień szkolenia jednej osoby;
  2. 17,00 zł brutto kosztów organizacji praktyk, płatnych jednorazowo.”

Co więcej, studentów o tym fakcie miano nie poinformować wcześniej, tak jak i o wymogu przejścia różnorakich szkoleń i uzyskania odpowiednich praktyk na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Ostatnimi czasy można jednak zauważyć na stronie internetowej szpitala wzmiankę o zmianie regulaminu odbywania praktyk zawodowych, w którym to zapis o opłatach już nie widnieje. Sam regulamin wszedł w życie 1 sierpnia bieżącego roku. Czyżby była to refleksja na brak praktykantów w tym roku? Niemniej jest już za późno, by jakikolwiek student miał zostać przyjęty w tym roku na praktyki, ale jeśli nic się nie zmieni, to przynajmniej w kolejnym roku sytuacja ulegnie poprawie.

Opłaty nawet w szpitalach uniwersyteckich

Największe jednak oburzenie studentów miał budzić szpital uniwersytecki przy ul. Banacha. Niezrozumiałe wydaje się im to, by nawet apteka szpitalna należąca do macierzystej uczelni oczekiwała opłat za studenta. Nie ma tu mowy o tym, że apteka chciała tych pieniędzy bezpośrednio od uczestników praktyk, lecz raczej o opłacie, której szpital wymagał od wydziału, niemniej tak jak i w poprzednich przypadkach wydział miał odmówić podpisania umowy, w której miałoby znajdować się sformułowanie „bez zobowiązań finansowych”. Co więcej problem podobno nie jest świeży i to już drugi rok wewnątrzuczelniane jednostki nie potrafią się ze sobą porozumieć.

Małe niedogodności czy realny problem?

Czy raptem 7 aptek szpitalnych w całym województwie, o których udało nam się usłyszeć, to rzeczywiście realny problem? Otóż wydaje się, że tak. Około 120-140 studentów WUM rocznie musi odbyć praktykę w aptece szpitalnej w przeciągu zaledwie 3 miesięcy wakacji. Jedna apteka przyjmuje średnio 2 studentów jednocześnie, a zatem przez całe wakacje może przyjąć 6 studentów na cały miesiąc lub 12 na praktykę dzieloną. Tu od razu pojawia się problem – wiele aptek odmawia przyjęcia studentów tylko na 2 tygodnie, z sobie tylko znanych powodów. Przyjmując więc następujące kalkulacje potrzeba przynajmniej pomiędzy 10 a 20 aptek, aby wszyscy studenci mogli szczęśliwie zaliczyć rok. Mówimy tu zaledwie o jednym wydziale farmaceutycznym w kraju. Zatem nie trudno zauważyć, że skala problemu jest duża, a z roku na rok liczba aptek wymagających opłat niebezpiecznie wzrasta – według naszych szacunków 2 lata temu były to 2 apteki w woj. Mazowieckim, rok temu 4, w tym już 7.

Zasadność opłat

Na pewno nie należy negować tego, że apteka szpitalna ponosi koszty za praktykanta. Wśród słyszanych przez studentów argumentów były koszty za fartuchy, czepki, ochraniacze na obuwie, maseczki, rękawiczki czy inny sprzęt, opłaty administracyjne czy opłaty za przeprowadzenie szkoleń, takich jak szkolenie BHP, wymaganych regulaminami szpitalnymi. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, że ktoś takim studentem musi się opiekować. Jednakże student to nie tylko wydatek, w końcu wykonuje podczas praktyki jakąś pracę. Kwestią sporną jest, czy więcej student „wnosi” czy „wynosi”, niemniej wciąż nierzadkie są sytuacje, gdzie praktykanta sprowadza się do darmowego pracownika, jak opisuje to jedna ze starszych studentek, która miała okazję praktykować w poprzednich latach w jednej z wymienionych w tym tekście aptek.

Komentarz drugiej strony

O ustosunkowanie się do opisywanych w artykule praktyk poprosiliśmy Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redakcja otrzymała odpowiedź o następującej treści:

Uniwersytet potwierdził listę Szpitali podawaną przez studentów. Na jej podstawie Redakcja skierowała prośbę o ustosunkowanie się do sprawy każdy z wymienionych w wiadomości Biura Prasowego Szpitali. Jedyną placówką, która odpowiedziała na nasze zapytanie był Szpital Bielański, potwierdzając zauważone przez studentów zniknięcie z regulaminu zapisu o odpłatności praktyk z dniem 01.08 br.:

Kto ponosi winę?

Nie demonizując jednak aptek szpitalnych, warto zwrócić uwagę, że zdaje się w większości przedstawionych tutaj przypadków, w pierwszej kolejności apteka zwracała się prośbą o współponoszenie kosztów praktyki do wydziału, a nie bezpośrednio do studentów. Abstrahując od kwot, samo pobieranie od uczelni opłat wydaje się zasadne, chociażby dlatego, że praktyka jest częścią studiów, a skoro tak to wydział otrzymuje ze środków publicznych środki na kształcenie studenta i powinien ponosić za niego wszelkie koszty. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować jaką kwotę na studenta otrzymuje uczelnia, natomiast nie trudno dojść do informacji na temat studentów niestacjonarnych. Ci kształcą się według tego samego programu określonego w rozporządzeniu ministra co studenci stacjonarni i płacą uczelni 18 000 złotych za semestr. Nie udało nam się dotrzeć do informacji czy studentom niestacjonarnym wydział również odmówił opłacenia praktyk.

Trudno zatem jednoznacznie wskazać winnego, czy są nimi magistrowie farmacji na stanowiskach kierowników aptek szpitalnych, którzy wyciągają ręce po pieniądze młodszych koleżanek i kolegów, ich przełożeni kierownicy szpitali czy może sam wydział albo i uczelnia, która swoją polityką niepłacenia  za praktyki nie jest w stanie podpisać z aptekami stosownych umów. Natomiast bardzo prosto wskazać poszkodowanych, czyli studentów, którzy nie dość, że  wakacje spędzają na praktykach to jeszcze dodatkowo muszą za te praktyki płacić.

 

(artykuł został napisany na podstawie relacji zdanych nam przez kilkunastu studentek i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ