REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 7 czerwca 2018

ARV, PrEP i mundial, czyli o HIV na czasie

Artykuł pochodzi z serwisu

Jak się okazuje, nierzadko życie codzienne nakłada się na życie zawodowe w większym stopniu niż nam się wydaje. Dla tych, którzy mniej śledzą doniesienia prasowe, sanepid wydał listę zaleceń przed mundialem w Rosji. Z informacji posiadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika iż Rosja jest krajem, w którym notuje się najwięcej przypadków HIV w regionie europejskim. Czy jest się czego bać? Teoretycznie nie, ale…

Od 1985r. w naszym kraju odnotowano nieco ponad 22 tysiące zakażonych, w tym ponad 6 tysięcy z nich zostało zakażonych w związku z używaniem narkotyków. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Rosja podała aktualne dane o liczbie zakażonych. Jest ich ponad 1,5 miliona. Przynajmniej 50 proc. osób jest jeszcze niezdiagnozowanych – czyli możemy mówić prawdopodobnie o ok. 3 milionach zakażonych. Co najgroźniejsze – liczba nowych zakażonych rośnie. Niestety leczonych jest w tej chwil jedynie ok 200 tysięcy osób. Co ważne to nie jest kwestia pieniędzy, ale organizacji systemu opieki nad chorymi. Mamy też naszego sąsiada Ukrainę. Tu jest inny kłopot. Jeśli przyjąć, że jest tam zakażonych także ok 1 proc. społeczeństwa oznacza to, że wśród przebywającego w Polsce miliona Ukraińców jest 10 tysięcy osób zakażonych HIV. To już widać w naszych przychodniach.

Gdy odniesiemy to do polskich statystyk, sprawa się już komplikuje. Od 1985r. w naszym kraju odnotowano nieco ponad 22 tysiące zakażonych, w tym ponad 6 tysięcy z nich zostało zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Stwierdzono około 3500 zachorowań na AIDS i niemalże 1400 zgonów z tego powodu. Dokładając do tego choćby domniemany pierwiastek ukraiński, powiększamy pulę chorych o połowę.

Zostając w kręgu najnowszych doniesień z obszaru zakażeń wirusem HIV, warto zwrócić uwagę na doniesienia z dwudniowego spotkania ekspertów z kilkunastu Państw Europy Środkowo – Wschodniej zajmujących się HIV i wirusowymi zapaleniami wątroby z maja 2018r. Warszawskie spotkanie odbyło się m.in. z inicjatywy Krajowego Konsultanta d/s Chorób Zakaźnych prof. Andrzeja Horbana. W czasie spotkania sporo mówiono o nowym kierunku przerywania ciągu epidemii HIV/ AIDS w środowiskach homoseksualnych. Chodzi o tak zwany PreP – czyli profilaktykę przedekspozycyjną za pomocą dostępnych leków. W licznych badaniach klinicznych wykazano skuteczność tenofowiru i emtrycytabiny połączonych w jednej tabletce. Leki te blokują ważne etapy w cyklu kopiowania się wirusa i utrudniają zakażenie. Przyjmowane zgodnie z zaleceniami, poprzez obecność we krwi i w innych tkankach, dość skutecznie zapobiegają wniknięciu wirusa do organizmu i rozwojowi zakażenia przewlekłego. Obecnie w Polsce nie istnieje ustawa refundacyjna ani program profilaktyczny gwarantujący bezpłatny dostęp do PrEP. Koszty leku, koszty badań, koszty wizyt opłacić musi pacjent. Jednakże dzięki pojawieniu się leków generycznych, miesięczny koszty takiej terapii potrafią spaść do poziomu 200-300zł.

Co to wszystko przynosi w rezultacie? Ustalenia pokazują, że epidemia HIV zmieniła kierunek, na co wskazuje Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Okazuje się, że główną ścieżką rozprzestrzeniania się wirusa w ostatnich latach były ryzykowne kontakty heteroseksualne. Ponadto, od 2004 do 2015 roku liczba zdiagnozowanych z HIV po pięćdziesiątce wzrosła z 2,1% do 17,3%. Eksperci zwracają uwagę, że programy zdrowotne skierowane do walki z tym wirusem do tej pory były kierowane do młodszej części populacji i właśnie teraz zbieramy tego żniwo. I tym samym, profilaktyka i akcje społeczne trafiły do młodszej części społeczeństwa i mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Problem mamy z seniorami i parami heteroseksualnymi.

Nauka nie stoi w miejscu i stara się dać pacjentom HIV-pozytywnym szanse na normalne życie. VViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu infekcji HIV, ogłosiła, że Komisja Europejska wydała w dniu 21 maja 2018 r. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Juluca (dolutegrawir 50 mg/rylpiwiryna 25 mg). Preparat ten jest wskazany w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu 1 u dorosłych pacjentów z supresją wirologiczną, stosujących stały schemat leczenia antyretrowirusowego (ARV) przez co najmniej sześć miesięcy, bez niepowodzenia wirusologicznego w wywiadzie i bez rozpoznanej lub podejrzewanej oporności na jakiekolwiek leki z grupy NNRTI lub INI (nienukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy / inhibitora integrazy).

Jednocześnie w trwającym kontrolnym badaniu Tsepamo, dotyczącym rejestru urodzeń prowadzonego w Botswanie, zidentyfikowano 4 przypadki wad cewy nerwowej (NTD) wśród 426 noworodków, urodzonych przez kobiety przyjmujące dolutegrawir w okresie zapłodnienia, w ramach skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego. Stanowi to wystąpienie wady u około 0.9% w porównaniu z oczekiwanym wskaźnikiem podstawowym wynoszącym około 0,1% u noworodków urodzonych przez kobiety przyjmujące w momencie zapłodnienia inne leki przeciwretrowirusowe. Świat obiegła informacja o wadach cewy nerwowej u noworodków urodzonych przez kobiety, które w momencie zapłodnienia stosowały terapie zawierające dolutegrawir.

Świat się zmienia na naszych oczach i warto przyjrzeć mu się bardziej, by na bieżąco móc ocenić rozwój sytuacji. Każda zmiana przynosi określone skutki, warto więc, by farmaceuta zdawał sobie sprawę z aktualnych trendów, był na bieżąco w kwestii edukacji pacjenta i był gotów udzielić fachowych informacji w kwestii leczenia antyretrowirusowego czy profilaktyki przedekspozycyjnej.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz