REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 lipca 2018

Austria: 10 na 16 aptek internetowych sprzedawało leki sfałszowane

Artykuł pochodzi z serwisu

Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej witryny polskich aptek internetowych są zabezpieczone w tak banalny sposób, że większe gwarancje daje zawieszenie na serwerze kupionego od górali, indiańskiego „odganiacza złych duchów”. Zgodnie z prawem wystarczy na stronie internetowej umieścić stosowne logo i polską flagę.

Założenie, że e-recepta zapobiegnie wywozowi leków deficytowych przez kanał zakupów w internecie jest niczym innym jak zaklinaniem rzeczywistości (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano wczoraj tekst pod tytułem „Marek Tomków: Specjalnie dla PharmaNET-u bajka o czerwony kapturku”. Co wiceprezes NRA postanowił w ten sposób przekazać organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców?

– W ostatnich, upalnych dniach pojawił się pomysł dostarczania leków na receptę przez internet dla osób niepełnosprawnych. Natychmiast ochoczo poparty przez ZPA Pharma NET, BCC, Lewiatana i ZPP. Komunikaty tychże organizacji zawsze czytam z uwagą, nie inaczej było i teraz – zapewnia Marek Tomków. – Z zainteresowaniem wsłuchuję się w argumentację czterech organizacji, z których co najmniej trzy nie zatrudniają ani jednego farmaceuty i nie zrealizowały ani jednej recepty.

Apel bezkrytycznie popiera handel internetowy lekami dostępnymi na receptę. Tomków wskazuje, że PharmaNET poparł poprawkę, która dopuszczała sprzedaż leków popularnie zwanymi „narkotykami”, dawała do ręki kurierów leki psychotropowe, leki zawierające substancje określane jako trucizny, przeciwpadaczkowe, leki, których przechowywanie wymaga szczególnych warunków transportu np. wrażliwych na temperatury insulin.

Nie zastanowili się co się stanie z pacjentem chorym na nowotwór, do którego lek nie dotrze na czas, bo po drodze wypadnie „sześciu króli”.

– Oczywiście PharmaNET akceptuje transport, którego bezpieczeństwo można porównać do dostarczania leków Babci przez Czerwonego Kapturka. Jak wykazaliśmy na posiedzeniu w Sejmie wymogi rozporządzenia określającego zasady wysyłkowej sprzedaży leków, dzisiaj spełnia gołąb pocztowy – przypomina Marek Tomków. – Na szczęście posłowie zarówno koalicji jak i opozycji okazali się mądrzejsi i zmienili zapis, częściowo go ograniczając, jednocześnie zapowiedzieli szerokie konsultacje ze środowiskiem farmaceutów.

Wiceprezes NRA wskazuje, że w swoich peanach cztery reprezentujące przedsiębiorców organizacje bagatelizują problem fałszowania leków w internecie, zaznaczając, że pochodzą one z legalnych aptek.

– Fakt, że na szesnaście aptek internetowych w Austrii, dziesięć sprzedawało leki sfałszowane, pominę milczeniem. Fakt, że lek od wydania z apteki będzie przez kilka dni w rękach kompletnie nieupoważnionych osób również. Warto jednak nadmienić, iż witryny polskich aptek internetowych są zabezpieczone w tak banalny sposób, że większe gwarancje daje zawieszenie na serwerze, kupionego od górali, indiańskiego „odganiacza złych duchów”. Zgodnie z prawem wystarczy bowiem na stronie internetowej umieścić stosowne logo i polską flagę – pisze Tomków. – Obawiam się, że w czasach, kiedy atakuje się strony najlepiej zabezpieczonych banków to może nie wystarczyć.

Farmaceuta przypomina, że ostatnio zatrzymano grupę kilku przestępców, którzy za pośrednictwem sieci aptek, wywieźli leki ratujące życie o wartości ponad stu milionów złotych. Inna grupa w momencie zatrzymań miała leki warte dziesięć milionów gotowe do wysyłki. W obu przypadkach lewe recepty wystawił lekarz.

– Założenie, że e-recepta zapobiegnie wywozowi leków deficytowych przez kanał zakupów w internecie jest niczym innym jak zaklinaniem rzeczywistości. PharmaNET i wspólnicy zdają się zapominać, że pacjent istnieje również po wystawieniu paragonu. Wciąż, jak mantrę powtarzają słowo „wygoda” tam gdzie dominować powinno „bezpieczeństwo” – przekonuje Tomków.

Jazda bez zapiętych pasów jest wygodna, ale nie jest bezpieczna

Zdaniem wiceprezesa NRA przedsiębiorcy starają się również przemilczeć fakt, iż w oparciu o obowiązujące przepisy za wszystko, włącznie z zapewnieniem przestrzeni bagażowej i właściwej temperatury w samochodzie dostawcy, odpowiada farmaceuta.

– To on, a nie przedsiębiorca poniesie wszystkie skutki za wszelkie możliwe zaniedbania, w tym beztroskę kuriera, który lek zostawi nie u tego pacjenta co trzeba – podkreśla Tomków. – Trzymając się wspomnianej wyżej analogii do Czerwonego Kapturka, zwracam się z gorącym apelem do PharmaNET i wspólników. Nie róbcie z farmaceutów złego wilka i przestańcie opowiadać bajki.

Źródło: NIA

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz