Autor: Adrian Bryla

REKLAMA

Znajomość problematyki interakcji pomiędzy żywnością a lekami i świadomość ich znaczenia są niezbędnymi warunkami do tego, aby prowadzona farmakoterapia była skuteczna i bezpieczna. W artykule rozpoczynającym serię “Interakcje leków z pożywieniem” wspomniano, że zachodzące zmiany mogą być niepożądane lub pożyteczne - co wykorzystywane jest w procesie leczenia i właśnie o takim przykładzie pożądanej interakcji można przeczytać w dzisiejszym tekście.

Powoli zbliżając się do końca serii artykułów w których poruszana jest tematyka interkacji leków przeciwbakteryjnych z pożywieniem, zajmiemy się dzisiaj klindamycyną i linkomycyną – antybiotykami z grupy linkozamidów o działaniu przede wszystkim bakteriostatycznym oraz bakteriobójczym w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia i od wrażliwości drobnoustrojów.

Kolejnym antybiotykiem, przeanalizowanym w aspekcie interakcji z przyjmowanym pożywieniem jest klarytromycyna – makrolid o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego wobec bakterii G(+) oraz w mniejszym zakresie wobec bakterii G(-). Istotną klinicznie cechą klarytromycyny jest jej aktywność wobec mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych z rodzaju Mycoplasma i Legionella oraz rodziny Chlamydiaceae.

W dzisiejszej części serii „Interkacje leków z pożywieniem" przedstawiona zostanie grupa antybiotyków odkrytych przed 50 laty przez Duggara. Mowa o tetracyklinach, które nadal stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków.

W kolejnej części serii „Interkacje leków z pożywieniem“ zaprezentowany zostanie kolejny lek należący do grupy fluorochinolonów – cyprofloksacyna.

Leki przeciwbakteryjne to jedne z najczęściej wykorzystywanych farmaceutyków w praktyce klinicznej. Ich skuteczność nie podlega dyskusji, ale może zmieniać się w sytuacji kiedy pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki lub zażywa lek w nieodpowiednim czasie czy też w połączenie z nieodpowiednim pokarmem. To zdecydowanie idealny obszar działania dla farmaceuty klinicznego, który rozwiązując problemy w zakresie wyżej wymienionych interakcji czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu farmakoterapii pacjenta.

Czy spożywany posiłek wpływa na farmakokinetykę popularnych leków przeciwbakteryjnych - azytromycyny i ampiciliny + sulbactamu? Jakie znaczenie dla interakcji lek-posiłek ma postać preparatu leczniczego? Odpowiedź w poniższym artykule.

Leki doustne stanowią 75% wszystkich obecnie stosowanych leków. Celem terapeutycznym ich podawania jest osiągnięcie przez nie optymalnego stężenia we krwi i uzyskanie odpowiedniego dla danej dawki efektu terapeutycznego. Znajomość problematyki interakcji pomiędzy pokarmem a lekami jest niezbędnym warunkiem prowadzenia skutecznej i bezpiecznej dla pacjenta farmakoterapii.

Myśląc o błędzie w medycynie dojdziemy do wniosku, że towarzyszy on tej dziedzinie od początków jej istnienia. Często niestety analiza przypadku dotyczy znalezienia i wyeksponowania winnego, zdobycia materiału dowodowego w procesach sądowych. Mylić się to rzecz ludzka, jednak ważne jest, aby starać się określać punkty krytyczne i znajdować rozwiązania o charakterze prewencyjnym.

Powszechnie wiadomo, że nie jest to (niestety) powszechnie przyjęta praktyka w polskich szpitalach, gdzie farmaceuta postrzegany jest głównie jako osoba wydająca leki, które „potrzebne są na już i nikt nie będzie czekał na nie dłużej niż 10 minut“.